منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 8 ‎تومان - 1،000،000 ‎تومان

رنگ

رنگ

ابعاد

ابعاد

تعداد شعله

تعداد شعله

جنس صفحه اجاق گاز

جنس صفحه اجاق گاز

محل قرارگیری پلوپز

محل قرارگیری پلوپز

نوع گاز مصرفی

نوع گاز مصرفی

نوع اجاق گاز

نوع اجاق گاز

فیلترهای فعال

بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   سرامیک ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*92سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   سرامیک ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*91سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*70 سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*64 سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*58سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای وک 
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*35سانتیمتر تعداد شعله 1 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*58سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای وک 
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*35سانتیمتر تعداد شعله 2 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*46سانتیمتر تعداد شعله 3 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*46سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*46سانتیمتر تعداد شعله 4 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای وک 
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای وک 
بدون مالیات
 خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای...
بدون مالیات
یل  خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*97سانتیمتر تعداد شعله 6 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 50*86سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 51*91سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 51*91سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 51*91سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
یل  خانواده ونوس نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفخه  استیل  ابعاد 50*97سانتیمتر تعداد شعله 5 سایر مشخصات مجهز به جرقه زن اتوماتیک  ,ترموکوپل و ولوم و دارای...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 35*52سانتیمتر تعداد شعله 1 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 35*52سانتیمتر تعداد شعله 2 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 35*52سانتیمتر تعداد شعله 2 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...
بدون مالیات
نوع اجاق گاز صفحه ای جنس صفحه   شیشه ,دارای محافظ رویه از جنس چدن ابعاد 52*52سانتیمتر تعداد شعله 3 سایر مشخصات مجهز به ترموکوپل، فندک اتوماتیک شعله پخش کن high...

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود