مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 719،150 ‎تومان - 13،291،450 ‎تومان

نوع

نوع

رنگ

رنگ

مکان نصب

مکان نصب

نوع دسته

نوع دسته

تعداد سوراخ ورودی

تعداد سوراخ ورودی

تعداد دسته

تعداد دسته

نوع دوش حمام

نوع دوش حمام

طرح سردوش

طرح سردوش

فیلترهای فعال

 
نوع  ست شیرالات باران 
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
ست شیرآلات باران طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
8,096,000 تومان
%5
7,691,200 تومان 7,691,200 تومان بدون مالیات
 
نوع  دوش حمام
نوع علم  یونیورست (سردوش متحرک، سردوش ثابت)
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ طلایی
علم یونیکا دوکاره ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
4,214,000 تومان
%8
3,876,880 تومان 3,876,880 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه ثابت الماس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,790,000 تومان
%6
1,682,600 تومان 1,682,600 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر دوش
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر حمام باران طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,008,000 تومان
%5
1,907,600 تومان 1,907,600 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی الماس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,790,000 تومان
%6
1,682,600 تومان 1,682,600 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر توالت ارکیده طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,991,000 تومان
%5
1,891,450 تومان 1,891,450 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ
شیر آشپزخانه ثابت ارکیده کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,734,000 تومان
%6
1,629,960 تومان 1,629,960 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
ست شیرآلات ارس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
11,924,000 تومان
%8
10,970,080 تومان 10,970,080 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی

شیر آشپزخانه ثابت ارکیده طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,317,000 تومان
%6
2,177,980 تومان 2,177,980 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر توالت باران طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,283,000 تومان
%5
2,168,850 تومان 2,168,850 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی ارکیده کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,436,000 تومان
%5
1,364,200 تومان 1,364,200 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  فنری
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر آشپزخانه شاوری فنردار ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
4,186,000 تومان
%5
3,976,700 تومان 3,976,700 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی

شیر آشپزخانه ثابت باران طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,174,000 تومان
%5
2,065,300 تومان 2,065,300 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر روشویی باران طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,629,000 تومان
%7
1,514,970 تومان 1,514,970 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر روشویی ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,289,000 تومان
%5
3,124,550 تومان 3,124,550 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی ارس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,811,000 تومان
%5
2,670,450 تومان 2,670,450 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر توالت ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,776,000 تومان
%5
3,587,200 تومان 3,587,200 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر دوش
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر حمام ارکیده کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,502,000 تومان
%6
1,411,880 تومان 1,411,880 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر دوش
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر حمام ارکیده طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,013,000 تومان
%6
1,892,220 تومان 1,892,220 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر دوش
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر حمام ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,225,000 تومان
%5
3,063,750 تومان 3,063,750 تومان بدون مالیات
 
نوع  روشویی پایه بلند
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر روشویی پایه بلند ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
4,098,000 تومان
%5
3,893,100 تومان 3,893,100 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر توالت الماس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,758,000 تومان
%5
1,670,100 تومان 1,670,100 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر توالت ارس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,279,000 تومان
%7
3,049,470 تومان 3,049,470 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه ثابت ارس کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,115,000 تومان
%6
2,928,100 تومان 2,928,100 تومان بدون مالیات
 
نوع  روشویی پایه بلند
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی پایه بلند ارکیده کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,537,000 تومان
%5
2,410,150 تومان 2,410,150 تومان بدون مالیات
 
نوع  روشویی پایه بلند
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر روشویی پایه بلند ارکیده طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,065,000 تومان
%5
2,911,750 تومان 2,911,750 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر آشپزخانه ثابت ارس طلایی شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,701,000 تومان
%5
3,515,950 تومان 3,515,950 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
ست شیرآلات ساحل کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
3,741,000 تومان
%5
3,553,950 تومان 3,553,950 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر توالت توکار
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر توالت اسپانیایی توکار کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,604,000 تومان
%5
1,523,800 تومان 1,523,800 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی توکار
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی ایتالیایی توکار کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,287,000 تومان
%5
2,172,650 تومان 2,172,650 تومان بدون مالیات

شایان

شرکت شایان

نامی آشنا و برندی معتبر در عرضه تولید شیرآلات با بیش از 30 سال سابقه با استفاده از کادر و مهندسین مجرب و ماشین آلات و ابزارآلات به روز و پیشرفته، موفق به تولید محصولاتی با کیفیت در بازار ایران شده است.... از محصولات برند شایان می توان به

ست شیرآلات شایان

،

شیر دوش شایان

،

شیر ظرفشویی شایان

،

شیر آشپزخانه شایان

،

شیر توالت شایان

،

شلنگ شایان

،

شیر اهرمی شایان

،

شیر حمام شایان

و شیر روشویی شایان اشاره کرد.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود