منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 238،700 ‎تومان - 6،839،146 ‎تومان

مکان استفاده

مکان استفاده

مکان نصب

مکان نصب

رنگ

رنگ

نوع رنگ

نوع رنگ

تعداد سوراخ خروجی

تعداد سوراخ خروجی

فیلترهای فعال

نوع  شیر روشویی پایه بلند
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی پایه بلند آلفا سفید راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی پایه بلند
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی پایه بلند سوشیز کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی پایه بلند
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی پایه بلند آلفا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر حمام تسلا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی تسلا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر توالت تسلا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه, حمام
روشویی,توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
ست شیرآلات تسلا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر آشپزخانه تسلا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه, حمام
روشویی,توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
ست شیرآلات تسلا سفید راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر حمام تسلا سفید راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر آشپزخانه تسلا سفید راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی تسلا سفید راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر توالت تسلا سفید راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه, حمام
روشویی,توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید طلایی
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
ست شیرآلات بارسا سفید طلایی راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید طلایی
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر حمام بارسا سفید طلایی راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید طلایی
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر آشپزخانه بارسا سفید طلایی راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید طلایی
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی بارسا سفید طلایی راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید طلایی
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر توالت بارسا سفید طلایی راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه, حمام
روشویی,توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ رزگلد
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
ست شیرآلات پیازا رزگلد راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ رزگلد
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر حمام پیازا رزگلد راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ رزگلد
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر آشپزخانه پیازا رزگلد راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ زرگلد
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی پیازا رزگلد راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ رزگلد
نوع پوشش  PVD تیتانیوم
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر توالت پیازا رزگلد راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر حمام
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ استیل
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر حمام پیازا کروم مات راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ استیل
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر روشویی پیازا کروم مات راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ استیل
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر آشپزخانه پیازا کروم مات راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه, حمام
روشویی,توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
ست شیرآلات پیازا کروم مات راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ استیل
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر توالت پیازا کروم مات راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه, حمام
روشویی,توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
ست شیرآلات روژین کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر حمام روژین کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود

فروش اینترنتی مشخصات و ارسال تجهیزات ساختمانی با جیتوکالا

شرکت جهان یکتا تجارت ویونا (جیتوکالا) در سال ۱۳۹۸ در راستای ارائه خدمات نوین فروش دیجیتال کالاها و تجهیزات ساختمانی با تلفیق تجربه ۵۰ ساله بنیان گزاران آن در زمینه واردات و صادرات و پخش کالاهای ساختمانی و اجرای پروژه های متنوع ساختمانی با دانش روز فناوری اطلاعات دیجیتال و بازاریابی و همچنین ارائه کالاهای متنوع با قیمت های مناسب و پشتیبانی حرف ای تاسیس گردید.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود