منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 348،910 ‎تومان - 9،069،000 ‎تومان

نمای ظاهری

نمای ظاهری

طرح سینک

طرح سینک

نوع اجاق گاز

نوع اجاق گاز

جنس صفحه اجاق گاز

جنس صفحه اجاق گاز

نوع هود

نوع هود

فیلترهای فعال

سینک معمولی مدل 234 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 120*60 سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 30 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 233 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 120*50سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 30 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 222 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 100*60 سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 30 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 221 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 100*50 سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 30 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 131 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 100*60 سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 17 لیتر تعداد لگن 1 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 122 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 100*50 سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 16 لیتر تعداد لگن 1 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 111 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 80*50 سانتیمتر عمق لگن 12 سانتیمتر ظرفیت 17 لیتر تعداد لگن 1 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک معمولی ضخامت ورق 0.4mm
سینک شیشه ای مدل 8033 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 54 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8032 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 54 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8031 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 55 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8023 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 55 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8022 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 66 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8021 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 55 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8012 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 60 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای مدل 8011 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 55 لیتر جنس ورق  استیل ضد زنگ ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک باکس مدل 6012 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 55*76سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 30 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 1mm
سینک باکس مدل 6008 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 44*76سانتیمتر عمق لگن 30 سانتیمتر ظرفیت 30 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 1mm
سینک باکس مدل 6007 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 40*60 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 58 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 1mm
سینک باکس مدل 6006 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 40*72 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 85 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 1mm
سینک باکس مدل 6005 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
40*47.5 نوع نصب  روکار ابعاد سینک 40*47.5 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 38 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 1mm
سینک باکس مدل 6004 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 34*40 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 27 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 0.8 mm
سینک باکس مدل 6002 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 34*34 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 23 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 1mm
سینک باکس مدل 6001 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 34*34 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر ظرفیت 23 لیتر جنس سینک  استیل ضد زنگ ضخامت ورق 0.8mm
سینک نیمه فانتزی مدل 3510 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 50 *120 سانتیمتر عمق لگن 15 سانتیمتر ظرفیت 40 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک نیمه فانتزی ضخامت ورق...
سینک نیمه فانتزی مدل 3051 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60 *100 سانتیمتر عمق لگن 15 سانتیمتر ظرفیت 40 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.6mm...
سینک نیمه فانتزی مدل 3030 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر عمق لگن 15 سانتیمتر ظرفیت 40 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.6mm...
سینک نیمه فانتزی مدل 3028 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر عمق لگن 15 سانتیمتر ظرفیت 40 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی مدل 3021 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر عمق لگن 15 سانتیمتر ظرفیت 40 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.6mm...
سینک نیمه فانتزی مدل 3013 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر عمق لگن 15 سانتیمتر ظرفیت 34 لیتر تعداد لگن 2 جنس سینک  استیل ضد زنگ طرح سینک نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.6mm...

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود