مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 397،100 ‎تومان - 4،796،550 ‎تومان

سبک

سبک

نوع

نوع

مکان نصب

مکان نصب

نوع دسته

نوع دسته

جنس دسته

جنس دسته

فیلترهای فعال

نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1609 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,403,500 تومان بدون مالیات
2,530,000 تومان
126,500 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1607 شلنگدار هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
3,990,000 تومان بدون مالیات
4,200,000 تومان
210,000 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه شلنگ دار L307 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,605,500 تومان بدون مالیات
1,690,000 تومان
84,500 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 2305 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,216,000 تومان بدون مالیات
1,280,000 تومان
64,000 - تومان
نوع  شیر روشویی 
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی 1601 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,790,750 تومان بدون مالیات
1,885,000 تومان
94,250 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی 8806 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,337,600 تومان بدون مالیات
1,408,000 تومان
70,400 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 8805 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,295,800 تومان بدون مالیات
1,364,000 تومان
68,200 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه L305 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,400,300 تومان بدون مالیات
1,474,000 تومان
73,700 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه L308 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,295,800 تومان بدون مالیات
1,364,000 تومان
68,200 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1609 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,643,850 تومان بدون مالیات
2,783,000 تومان
139,150 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 4808 الگانس هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
3,230,000 تومان بدون مالیات
3,400,000 تومان
170,000 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه 8808 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,849,650 تومان بدون مالیات
1,947,000 تومان
97,350 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه شلنگ دار 2307 A کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,818,300 تومان بدون مالیات
1,914,000 تومان
95,700 - تومان