مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 397،100 ‎تومان - 4،796،550 ‎تومان

سبک

سبک

نوع

نوع

مکان نصب

مکان نصب

نوع علم شیر آشپزخانه

نوع علم شیر آشپزخانه

نوع دسته

نوع دسته

جنس دسته

جنس دسته

فیلترهای فعال

نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1609 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,403,500 تومان 2,403,500 تومان بدون مالیات
2,530,000 تومان
126,500 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1607 شلنگدار هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
3,990,000 تومان 3,990,000 تومان بدون مالیات
4,200,000 تومان
210,000 - تومان
نوع  علم یونیکا
جنس بدنه صد در صد برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش براق

علم یونیکا 9748 الگانس هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,042,500 تومان 2,042,500 تومان بدون مالیات
2,150,000 تومان
107,500 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه شلنگ دار L307 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,605,500 تومان 1,605,500 تومان بدون مالیات
1,690,000 تومان
84,500 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی 2306 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
877,800 تومان 877,800 تومان بدون مالیات
924,000 تومان
46,200 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 2305 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,216,000 تومان 1,216,000 تومان بدون مالیات
1,280,000 تومان
64,000 - تومان
نوع  شیر روشویی 
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی 1601 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,790,750 تومان 1,790,750 تومان بدون مالیات
1,885,000 تومان
94,250 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر روشویی فشاری 1246 هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
585,200 تومان 585,200 تومان بدون مالیات
616,000 تومان
30,800 - تومان
نوع  شیر پیسوار
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر پیسوار 221 هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
397,100 تومان 397,100 تومان بدون مالیات
418,000 تومان
20,900 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی 8806 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,337,600 تومان 1,337,600 تومان بدون مالیات
1,408,000 تومان
70,400 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 8805 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,295,800 تومان 1,295,800 تومان بدون مالیات
1,364,000 تومان
68,200 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه L305 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,400,300 تومان 1,400,300 تومان بدون مالیات
1,474,000 تومان
73,700 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه L308 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,295,800 تومان 1,295,800 تومان بدون مالیات
1,364,000 تومان
68,200 - تومان
نوع  شیر حمام
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر حمام L304 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,692,900 تومان 1,692,900 تومان بدون مالیات
1,782,000 تومان
89,100 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1609 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,643,850 تومان 2,643,850 تومان بدون مالیات
2,783,000 تومان
139,150 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 4808 الگانس هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
3,230,000 تومان 3,230,000 تومان بدون مالیات
3,400,000 تومان
170,000 - تومان
نوع  شیر حمام
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر حمام 8804 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,766,050 تومان 1,766,050 تومان بدون مالیات
1,859,000 تومان
92,950 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر حمام 2304 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,766,050 تومان 1,766,050 تومان بدون مالیات
1,859,000 تومان
92,950 - تومان
نوع  شیر حمام
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر حمام 2204 یورو استار هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,609,300 تومان 1,609,300 تومان بدون مالیات
1,694,000 تومان
84,700 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی چشمی GY05 هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
4,796,550 تومان 4,796,550 تومان بدون مالیات
5,049,000 تومان
252,450 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی چشمی GY06 هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
4,002,350 تومان 4,002,350 تومان بدون مالیات
4,213,000 تومان
210,650 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه 8808 دکوراتیو هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,849,650 تومان 1,849,650 تومان بدون مالیات
1,947,000 تومان
97,350 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه شلنگ دار 2307 A کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,818,300 تومان 1,818,300 تومان بدون مالیات
1,914,000 تومان
95,700 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه 4905 الگانس هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,696,100 تومان 2,696,100 تومان بدون مالیات
2,838,000 تومان
141,900 - تومان
نوع  شیر توالت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر توالت 4902 الگانس هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,278,100 تومان 2,278,100 تومان بدون مالیات
2,398,000 تومان
119,900 - تومان
نوع  شیر حمام
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر حمام 1604 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,540,395 تومان 2,540,395 تومان بدون مالیات
2,674,100 تومان
133,705 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر آشپزخانه 1605 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,350,205 تومان 2,350,205 تومان بدون مالیات
2,473,900 تومان
123,695 - تومان
نوع  شیر حمام 
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم

شیر حمام 1602 هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,282,280 تومان 2,282,280 تومان بدون مالیات
2,402,400 تومان
120,120 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی 2201 یورو استار هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,201,750 تومان 1,201,750 تومان بدون مالیات
1,265,000 تومان
63,250 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی L306 جت ست هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
1,284,400 تومان 1,284,400 تومان بدون مالیات
1,352,000 تومان
67,600 - تومان

هلیا پاریس

برند هلیا پاریس در سال 1380 تحت لیسانس فرانسه وارد ایران شده است. تمامی محصولات برند هلیا پاریس تولید شده از مرغوب ترین و با کیفیت ترین مواد اولیه و تمامی قطعات آن از شمش های برنج خالص تولید شده است. محصولات هلیا پاریس دارای آبکاری فوق پیشرفته و با کیفیتی هستند و در طی 20 سال اخیر از برند هایی هست که هرگز گزارش مشکل رسوب گیری، ضعف آبکاری و خورندگی نداشته است. برند هلیا در بسیاری از نقاط کشور مانند جزیره ی کیش و شمال کشور که دارای رطوبت هستند استفاده شده است و دوام آبکاری و درخشش آن حتی در این مناطق بی نظیر است. محصولات برند هلیا پاریس در بسیاری از هتل های مطرح و مشهور دنیا مانند هتل هیلتون استفاده شده است که نشان دهنده کیفیت و طرح های مدرن و منحصر به فرد این برند می باشد. از محصولات هلیا پاریس می توان به

شیر آشپزخانه هلیا پاریس

،

شیر ظرفشویی هلیا پاریس

،

شیر حمام هلیا پاریس

،

شیر دوش هلیا پاریس

،

شیر روشویی هلیا پاریس

،

شیر چشمی هلیا پاریس

،

شیر آشپزخانه شلنگدار هلیا پاریس

،

شیر پیسوار هلیا پاریس

،

علم یونیکا هلیا پاریس

،

توالت فرنگی هلیا پاریس

و

اکسسوری های بهداشتی

مانند

جاصابونی هلیا پاریس

،

جالباسی هلیا پاریس

،

زیر آب هلیا پاریس

،

جا مسواکی هلیا پاریس

،

سیفون فشاری هلیا پاریس

،

جا حوله ای هلیا پاریس

و

فرچه توالت هلیا پاریس

اشاره کرد.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود