مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 23،040 ‎تومان - 1،396،800 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آفرسکو طوسی تیره گل پارس اسپان کاشی آفرسکو طوسی تیره گل پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
268,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
280,000 تومان
11,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آفرسکو طوسی تیره ساده پارس اسپان کاشی آفرسکو طوسی تیره ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
268,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
280,000 تومان
11,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه
نوع برش رکتی
مکان نصب دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی میلیشن طوسی تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی میلیشن طوسی روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
211,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
220,000 تومان
8,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه
نوع برش رکتی
مکان نصب دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی میلیشن کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
ناموجود بدون مالیات
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا طوسی تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
211,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
220,000 تومان
8,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا طوسی روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
192,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
200,000 تومان
7,999 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
مکان نصب دیوار
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سوئیت مشکی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
ناموجود بدون مالیات
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ریف راک کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
ناموجود بدون مالیات
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب سوپر مات
نوع برش رکتی (با بند کشی)
مکان نصب دیوار
قیمت بر اساس متر بربع
کاشی اکسپوز طوسی ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
139,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
145,000 تومان
5,800 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب سوپر مات
درجه کاشی یک , دو , سه
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (با بند کشی)
تعداد فیس 3
قیمت بر اساس متر بربع
کاشی اکسپوز طوسی برجسته پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب سوپر مات
درجه کاشی یک , دو , سه
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (با بند کشی)
تعداد فیس 3
قیمت بر اساس متر بربع
کاشی اکسپوز کرم برجسته پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب سوپر مات
درجه کاشی یک , دو , سه
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
کاشی اکسپوز کرم ساده پارس اسپان کاشی اکسپوز کرم ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
139,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
145,000 تومان
5,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه
نوع برش رکتی
مکان نصب دیوار , کف
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
172,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
180,000 تومان
7,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ویوا کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
139,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
145,000 تومان
5,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی اونیکس پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
139,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
145,000 تومان
5,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی تراور پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
172,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
180,000 تومان
7,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آرتا کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
139,200 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
145,000 تومان
5,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
134,400 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
140,000 تومان
5,600 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک ساده پارس اسپان کاشی مچ بوک ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
144,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
150,000 تومان
6,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک کرم روشن پارس اسپان کاشی مچ بوک کرم روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
144,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
150,000 تومان
6,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک کرم تیره پارس اسپان کاشی مچ بوک کرم تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
144,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
150,000 تومان
6,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی V پارس اسپان کاشی آکرو طوسی V پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
148,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
155,000 تومان
6,200 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی لاین پارس اسپان کاشی آکرو طوسی لاین پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
148,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
155,000 تومان
6,200 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینبو طوسی تیره گل دار پارس اسپان کاشی مینبو طوسی تیره گل دار پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
148,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
155,000 تومان
6,200 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک طوسی تیره پارس اسپان کاشی ونکوک طوسی تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
134,400 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
140,000 تومان
5,600 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود