مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 19،360 ‎تومان - 1،396،800 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ریو قالبدار بن تبریز کاشی ریو قالبدار بن تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,895 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,205 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ریو قالبدار بژ تبریز کاشی ریو قالبدار بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,895 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,205 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی بریک قالبدار کرم تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,894 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,204 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی بریک کرم تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,894 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,204 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی لیزا قالبدار طلایی تبریز کاشی لیزا قالبدار طلایی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,894 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,204 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی لیزا قالبدار بژ تبریز کاشی لیزا قالبدار بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,894 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,204 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی فارست سفید تبریز کاشی فارست سفید تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
117,894 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
124,100 تومان
6,204 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی بالی برنت قالبدار پریکات قهوه ای تبریز کاشی بالی برنت قالبدار پریکات قهوه ای تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
141,835 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
149,300 تومان
7,464 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نیلو قالبدار پریکات سرمه ای تبریز کاشی نیلو قالبدار پریکات سرمه ای تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
6,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نیلو قالبدار پریکات آبی تبریز کاشی نیلو قالبدار پریکات آبی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
6,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی کارما قالبدار پریکات گرافیتو تبریز کاشی کارما قالبدار پریکات گرافیتو تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
6,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب نیمه براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی رانست پریکات مشکی تبریز کاشی رانست پریکات مشکی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
6,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینتو دکور پریکات بژ تبریز کاشی مینتو دکور پریکات بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
6,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینتو دکور پریکات طوسی تبریز کاشی مینتو دکور پریکات طوسی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
6,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نورا دکور قالبدار نگرو تبریز کاشی نورا دکور قالبدار نگرو تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نورا دکور قالبدار مارون تبریز کاشی نورا دکور قالبدار مارون تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نورا دکور قالبدار بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب نیمه براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مانسون دکور قهوه ای تبریز کاشی مانسون دکور قهوه ای تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب نیمه براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی اسمایل دکور آبی تبریز کاشی اسمایل دکور آبی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی الکترا دکور قالبدار طوسی تبریز کاشی الکترا دکور قالبدار طوسی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی الکترا دکور قالبدار بژ تبریز کاشی الکترا دکور قالبدار بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نیلو دکور قالبدار آبی تبریز کاشی نیلو دکور قالبدار آبی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی کارما دکور بژ تبریز کاشی کارما دکور بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس مترمربع
کاشی کارما دکور گریس تبریز کاشی کارما دکور گریس تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب نیمه براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی رانست دکور قالبدار طوسی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
83,315 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,700 تومان
4,385 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برشمعمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینتو دکور گلدار گریس تبریز کاشی مینتو دکور گلدار گریس تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
82,840 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,200 تومان
4,360 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود