مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 0 ‎تومان - 800،000 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آتریوم روجو روسرسا اسپانیایی
Rocersa
800,000 تومان / هر متر مربع 800,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آتریوم بلانکو روسرسا اسپانیایی
Rocersa
750,000 تومان / هر متر مربع 750,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آتریوم برجنا روسرسا اسپانیایی
Rocersa
750,000 تومان / هر متر مربع 750,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آتریوم نارانجا روسرسا اسپانیایی
Rocersa
750,000 تومان / هر متر مربع 750,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک کربونادو کرم نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
126,150 تومان / هر متر مربع 126,150 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
145,000 تومان
18,850 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سوئیت کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
150,100 تومان / هر متر مربع 150,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
158,000 تومان
7,900 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
مکان نصب دیوار
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سوئیت مشکی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
156,750 تومان / هر متر مربع 156,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
165,000 تومان
8,250 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتب (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی راک کرم پارس اسپان کاشی راک کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
126,350 تومان / هر متر مربع 126,350 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
133,000 تومان
6,650 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
کاشی پارما پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 1
کاشی سوپروایت پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 3
کاشی اتی مات بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 3
کاشی کانیون پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 3
کاشی پاریس پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 3
کاشی امپریال مات بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
259,350 تومان / هر متر مربع 259,350 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
273,000 تومان
13,650 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
کاشی امپریال پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 3
کاشی برلین پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
285,000 تومان / هر متر مربع 285,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
300,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 2
کاشی کانکریت مات بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
259,350 تومان / هر متر مربع 259,350 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
273,000 تومان
13,650 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
کاشی ایزابلا مات بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
259,350 تومان / هر متر مربع 259,350 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
273,000 تومان
13,650 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرنا مات طوسی تکسرام کاشی سرنا مات طوسی تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
195,500 تومان / هر متر مربع 195,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
34,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی راسان مات تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
178,500 تومان / هر متر مربع 178,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
210,000 تومان
31,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی مانا مات تکسرام کاشی مانا مات تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
195,500 تومان / هر متر مربع 195,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
34,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک ساده پارس اسپان کاشی مچ بوک ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک کرم روشن پارس اسپان کاشی مچ بوک کرم روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک کرم تیره پارس اسپان کاشی مچ بوک کرم تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی V پارس اسپان کاشی آکرو طوسی V پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی چکشی پارس اسپان کاشی آکرو طوسی چکشی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی لاین پارس اسپان کاشی آکرو طوسی لاین پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینبو طوسی تیره گل دار پارس اسپان کاشی مینبو طوسی تیره گل دار پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک طوسی تیره پارس اسپان کاشی ونکوک طوسی تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک طوسی رستیک پارس اسپان کاشی ونکوک طوسی رستیک پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس عدد
کاشی ونکوک 2 پارس اسپان کاشی ونکوک 2 پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
68,400 تومان / هر عدد 68,400 تومان
هر عدد
بدون مالیات
72,000 تومان
3,600 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
95,000 تومان / هر متر مربع 95,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
100,000 تومان
5,000 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود