مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 460،000 ‎تومان - 19،387،390 ‎تومان

نوع

نوع

رنگ

رنگ

نوع رنگ

نوع رنگ

سبک

سبک

مکان نصب

مکان نصب

نوع دسته

نوع دسته

تعداد سوراخ ورودی

تعداد سوراخ ورودی

تعداد دسته

تعداد دسته

طرح سردوش

طرح سردوش

فیلترهای فعال

 
نوع  شیر آشپزخانه دو منظوره (همراه با تصفیه آب)
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش مات
تعداد خروجی دو
جنس بدنه آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه دو منظوره زو کروم کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
7,532,500 تومان
%3
7,306,525 تومان 7,306,525 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش مات
تعداد سوراخ خروجی  یک

شیر آشپزخانه سول کروم کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
11,925,500 تومان
%3
11,567,735 تومان 11,567,735 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی هوشمند (چشمی)
نوع دسته چشمی
نوع رنگ براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
جنس بدنه
 آلیاژ برنج
شیر روشویی هوشمند ایکوا کروم برق و باطری کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
9,522,000 تومان
%3
9,236,340 تومان 9,236,340 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ  براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر روشویی ورونا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,025,000 تومان
%3
3,904,250 تومان 3,904,250 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ  مات
تعداد خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر روشویی ریتا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
3,726,000 تومان
%3
3,614,220 تومان 3,614,220 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ  مات
تعداد خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر روشویی ریتا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
3,772,000 تومان
%3
3,658,840 تومان 3,658,840 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر روشویی 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ  براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر روشویی ورونا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,071,000 تومان
%3
3,948,870 تومان 3,948,870 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر حمام
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر حمام زو سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,703,500 تومان
%3
4,562,395 تومان 4,562,395 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش مات
تعداد سوراخ خروجی  یک

شیر آشپزخانه ریتا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,910,500 تومان
%3
4,763,185 تومان 4,763,185 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرتوالت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر توالت زو سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,220,500 تومان
%3
4,093,885 تومان 4,093,885 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرتوالت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر توالت ورونا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
5,278,500 تومان
%3
5,120,145 تومان 5,120,145 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرحمام 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
شیر حمام زو مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,749,500 تومان
%3
4,607,015 تومان 4,607,015 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر حمام
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ مات
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر حمام ریتا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,301,000 تومان
%3
4,171,970 تومان 4,171,970 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر حمام
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر حمام ورونا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,945,000 تومان
%3
4,796,650 تومان 4,796,650 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرتوالت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ مات
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر توالت ریتا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
3,726,000 تومان
%3
3,614,220 تومان 3,614,220 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
شیر آشپزخانه ورونا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
5,554,500 تومان
%3
5,387,865 تومان 5,387,865 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرتوالت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ مات
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر توالت ریتا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
3,772,000 تومان
%3
3,658,840 تومان 3,658,840 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
شیر آشپزخانه ورونا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
5,600,500 تومان
%3
5,432,485 تومان 5,432,485 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
شیر آشپزخانه آوا سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,933,500 تومان
%3
4,785,495 تومان 4,785,495 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر حمام
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ مات
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج

شیر حمام ریتا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,347,000 تومان
%3
4,216,590 تومان 4,216,590 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرحمام 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
شیر حمام ورونا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,991,000 تومان
%3
4,841,270 تومان 4,841,270 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش مات
تعداد سوراخ خروجی  یک

شیر آشپزخانه ریتا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
4,956,500 تومان
%3
4,807,805 تومان 4,807,805 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیرتوالت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد سوراخ خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر توالت ورونا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
5,324,500 تومان
%3
5,164,765 تومان 5,164,765 تومان بدون مالیات
 
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
تعداد سوراخ خروجی  یک
شیر آشپزخانه آوا مشکی کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
5,071,500 تومان
%3
4,919,355 تومان 4,919,355 تومان بدون مالیات

کی دبلیو سی

شرکت کی دبیلیو سی

تحت لیسانس برند

kwc

سوئیس در سال 1363 در شهرک صنعتی کاوه تاسیس و سال 1380 بهره برداری شده است. کارخانه کی دبلیو سی مجهز به ماشین آلات و ابزار های قالب سازی، آبکاری، پولیش، ریخته گری و ماشین کاری است.
... به دلیل محصولات با کیفیت در سطح جهانی برند کی دبلیو سی به یکی از معتبر ترین و بزرگ ترین برند های تولید شیرآلات در ایران است. از محصولات کی دبلیو سی می توان به

شیرآلات چشمی کی دبلیو سی

،

شیرآلات الکترونیکی کی دبلیو سی

،

شیرآلات توکار کی دبلیو سی

،

شیرآلات رنگی کی دبلیو سی

،

ست شیرآلات کی دبلیو سی

،

شیر دوش کی دبلیو سی

،

شیر حمام کی دبلیو سی

،

شیر آشپزخانه کی دبلیو سی

،

شیر ظرفشویی کی دبلیو سی

،

شیر توالت کی دبلیو سی

،

شیر روشویی کی دبلیو سی

و

شلنگ توالت کی دبلیو سی

اشاره کرد.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود