مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 410،453 ‎تومان - 3،315،614 ‎تومان

سبک

سبک

نوع

نوع

مکان نصب

مکان نصب

رنگ

رنگ

نوع دسته

نوع دسته

نوع رنگ

نوع رنگ

تعداد سوراخ ورودی

تعداد سوراخ ورودی

تعداد سوراخ خروجی

تعداد سوراخ خروجی

تعداد دسته

تعداد دسته

جنس دسته

جنس دسته

فیلترهای فعال

نوع علم دوش حمام
نوع علم یونیورست سردوش متحرک و ثابت
جنس بدنه آلیاژ برنج
علم یونیورست آتوسا 106 طلایی درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,989,425 تومان بدون مالیات
2,340,500 تومان
351,075 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام آکوا گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,836,085 تومان بدون مالیات
2,160,100 تومان
324,015 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام آکوا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,360,085 تومان بدون مالیات
1,600,100 تومان
240,015 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام پرنس گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,036,150 تومان بدون مالیات
1,219,000 تومان
182,850 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته پیچی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام آنتیک گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
902,190 تومان بدون مالیات
1,061,400 تومان
159,210 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام تاپ گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,119,280 تومان بدون مالیات
1,316,800 تومان
197,520 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام بیوتی وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,022,125 تومان بدون مالیات
1,202,500 تومان
180,375 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام بیوتی بلک درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,022,125 تومان بدون مالیات
1,202,500 تومان
180,375 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام برک وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
939,760 تومان بدون مالیات
1,105,600 تومان
165,840 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام جزیره وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
963,220 تومان بدون مالیات
1,133,200 تومان
169,980 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام هانس بلک رز درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,017,450 تومان بدون مالیات
1,197,000 تومان
179,550 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ سفید
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام هانس وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,017,450 تومان بدون مالیات
1,197,000 تومان
179,550 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام نیچر وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
881,280 تومان بدون مالیات
1,036,800 تومان
155,520 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام برک کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
817,275 تومان بدون مالیات
961,500 تومان
144,225 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام بیوتی کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
851,785 تومان بدون مالیات
1,002,100 تومان
150,315 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام جزیره کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
837,590 تومان بدون مالیات
985,400 تومان
147,810 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام پرنس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
794,410 تومان بدون مالیات
934,600 تومان
140,190 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام نیچر کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
766,360 تومان بدون مالیات
901,600 تومان
135,240 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام لوکس وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
852,805 تومان بدون مالیات
1,003,300 تومان
150,495 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام رزکات کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
823,395 تومان بدون مالیات
968,700 تومان
145,305 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام تاپ کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
822,970 تومان بدون مالیات
968,200 تومان
145,230 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام آرک کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
773,075 تومان بدون مالیات
909,500 تومان
136,425 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام نادیا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
626,620 تومان بدون مالیات
737,200 تومان
110,580 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام کاج وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
650,420 تومان بدون مالیات
765,200 تومان
114,780 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام لوکس گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
732,020 تومان بدون مالیات
861,200 تومان
129,180 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام هانس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
726,750 تومان بدون مالیات
855,000 تومان
128,250 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام لوکس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
710,685 تومان بدون مالیات
836,100 تومان
125,415 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام آوا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
619,650 تومان بدون مالیات
729,000 تومان
109,350 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام هما کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
511,785 تومان بدون مالیات
602,100 تومان
90,315 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود