مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 693،174 ‎تومان - 9،757،000 ‎تومان

رنگ

رنگ

طرح سینک

طرح سینک

ابعاد

ابعاد

تعداد لگن

تعداد لگن

وضعیت لگن سینک

وضعیت لگن سینک

نوع سیفون

نوع سیفون

ضخامت ورق

ضخامت ورق

جنس سینک

جنس سینک

وضعیت سینی

وضعیت سینی

عمق لگن

عمق لگن

فیلترهای فعال

 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار باکسی 325 اخوان
Akhavan
5,256,000 تومان 5,256,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار 
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S810 درخشان سینک روکار S810 درخشان
Derakhshan
2,891,000 تومان 2,891,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S801 درخشان سینک روکار S801 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S804 درخشان سینک روکار S804 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S805 درخشان سینک روکار S805 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S802 درخشان سینک روکار S802 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S803 درخشان سینک روکار S803 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×100 سانتی متر
عمق لگن 17.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 611 استیل البرز سینک روکار 611 استیل البرز
Steel Alborz
3,231,110 تومان 3,231,110 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×80 سانتی متر
عمق لگن 17.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 608 استیل البرز سینک روکار 608 استیل البرز
Steel Alborz
2,934,470 تومان 2,934,470 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×65.6 سانتی متر
عمق لگن 17.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 605 استیل البرز
Steel Alborz
2,476,120 تومان 2,476,120 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتی متر
عمق لگن 20.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 734 استیل البرز سینک روکار 734 استیل البرز
پیشنهاد ویژه محدود
Steel Alborz
3,533,000 تومان
%3
3,427,010 تومان 3,427,010 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×80 سانتی متر
عمق لگن 17.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 618 استیل البرز سینک روکار 618 استیل البرز
پیشنهاد ویژه محدود
Steel Alborz
2,414,320 تومان
%3
2,341,890 تومان 2,341,890 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتی متر
عمق لگن 17.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 614 استیل البرز سینک روکار 614 استیل البرز
Steel Alborz
3,377,370 تومان 3,377,370 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب روکار
تعداد لگن 1.5
عمق لگن 17.5سانتی متر
جنس استنلس استیل
ابعاد 50×120سانتی متر

سینک روکار 50/ 610 استیل البرز
پیشنهاد ویژه محدود
Steel Alborz
2,951,980 تومان
%3
2,863,420 تومان 2,863,420 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتی متر
عمق لگن 20.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 736 استیل البرز سینک روکار 736 استیل البرز
Steel Alborz
3,533,000 تومان 3,533,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار 
ابعاد سینک  60*100 سانتیمتر
عمق لگن  20 سانتیمتر 
تعداد لگن 2
ضخامت ورق  1 میلیمتر 
طرح سینک  فانتزی 
جنس سینک  استیل معمولی 
سینک روکار باکسی 322 اخوان
Akhavan
4,151,000 تومان 4,151,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتی متر
عمق لگن 20.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 735 استیل البرز سینک روکار 735 استیل البرز
Steel Alborz
3,533,000 تومان 3,533,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×140 سانتی متر
عمق لگن 20.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 530 استیل البرز سینک روکار 530 استیل البرز
Steel Alborz
3,797,610 تومان 3,797,610 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتی متر
عمق لگن 20.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 60/ 725 استیل البرز
Steel Alborz
3,407,240 تومان 3,407,240 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
جهت سینی سینک  هم چپ دارد هم راست
سینک روکار باکسی 372 اخوان
Akhavan
2,491,000 تومان 2,491,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار 53 اخوان سینک روکار 53 اخوان
Akhavan
2,821,000 تومان 2,821,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی

سینک روکار 75 اخوان
Akhavan
2,884,000 تومان 2,884,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار 116 اخوان
Akhavan
2,774,000 تومان 2,774,000 تومان بدون مالیات

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود