مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 1،292،000 ‎تومان - 9،757،000 ‎تومان

رنگ

رنگ

طرح سینک

طرح سینک

ابعاد

ابعاد

تعداد لگن

تعداد لگن

وضعیت لگن سینک

وضعیت لگن سینک

نوع سیفون

نوع سیفون

ضخامت ورق

ضخامت ورق

جنس سینک

جنس سینک

وضعیت سینی

وضعیت سینی

عمق لگن

عمق لگن

فیلترهای فعال

 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار 502S اخوان سینک روکار 502S اخوان
Akhavan
4,648,000 تومان 4,648,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار 502 اخوان سینک روکار 502 اخوان
Akhavan
5,376,000 تومان 5,376,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 51×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 325S اخوان سینک روکار 325S اخوان
Akhavan
5,872,000 تومان 5,872,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 14.5 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 166SP اخوان سینک روکار 166SP اخوان
Akhavan
2,592,000 تومان 2,592,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 303 اخوان سینک روکار 303 اخوان
Akhavan
6,245,000 تومان 6,245,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 303S اخوان سینک روکار 303S اخوان
Akhavan
5,526,000 تومان 5,526,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50×100 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 164SP اخوان سینک روکار 164SP اخوان
Akhavan
2,332,000 تومان 2,332,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار 152 SP اخوان سینک روکار 152 SP اخوان
Akhavan
2,375,000 تومان 2,375,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار 153 SP اخوان سینک روکار 153 SP اخوان
Akhavan
2,119,000 تومان 2,119,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×100 سانتیمتر
عمق لگن 14.5 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 163SP اخوان
Akhavan
2,085,000 تومان 2,085,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار 153 اخوان
Akhavan
1,969,000 تومان 1,969,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار 152 اخوان
Akhavan
2,224,000 تومان 2,224,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*150 سانتیمتر
عمق لگن 13 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار 52 اخوان
Akhavan
2,695,000 تومان 2,695,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×100 سانتیمتر
عمق لگن 19 سانتیمتر
تعداد لگن 3
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 41 اخوان
Akhavan
4,330,000 تومان 4,330,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×100 سانتیمتر
عمق لگن 17.5 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 38 اخوان سینک روکار 38 اخوان
Akhavan
2,311,000 تومان 2,311,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50×100 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 37 اخوان سینک روکار 37 اخوان
Akhavan
1,766,000 تومان 1,766,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 36 اخوان سینک روکار 36 اخوان
Akhavan
3,622,000 تومان 3,622,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×80 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 31 اخوان سینک روکار 31 اخوان
Akhavan
2,995,000 تومان 2,995,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 3
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 29 اخوان
Akhavan
4,060,000 تومان 4,060,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار 60 اخوان
Akhavan
3,898,000 تومان 3,898,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار باکسی 325 اخوان
Akhavan
6,552,000 تومان 6,552,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S805 درخشان سینک روکار S805 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار 
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S810 درخشان سینک روکار S810 درخشان
Derakhshan
2,891,000 تومان 2,891,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S801 درخشان سینک روکار S801 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن  16  سانتیمتر
تعداد لگن 2
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار S804 درخشان سینک روکار S804 درخشان
Derakhshan
2,735,000 تومان 2,735,000 تومان بدون مالیات
 
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60×100 سانتی متر
عمق لگن 17.5 سانتی متر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل ضد زنگ
سینک روکار 611 استیل البرز سینک روکار 611 استیل البرز
Steel Alborz
4,022,150 تومان 4,022,150 تومان بدون مالیات

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود