مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 506،440 ‎تومان - 8،672،240 ‎تومان

رنگ

رنگ

نوع نصب

نوع نصب

طرح سینک

طرح سینک

ابعاد

ابعاد

تعداد لگن

تعداد لگن

وضعیت لگن سینک

وضعیت لگن سینک

نوع سیفون

نوع سیفون

ضخامت ورق

ضخامت ورق

جنس سینک

جنس سینک

وضعیت سینی

وضعیت سینی

فیلترهای فعال

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی روکار مدل 372-S اخوان سینک باکسی روکار مدل 372-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,357,596 تومان 1,357,596 تومان بدون مالیات
1,578,600 تومان
221,004 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 13 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی روکار مدل 370-S اخوان سینک باکسی روکار مدل 370-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,172,008 تومان 1,172,008 تومان بدون مالیات
1,362,800 تومان
190,792 - تومان

 

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی روکار مدل 364-S اخوان سینک باکسی روکار مدل 364-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,148,358 تومان 1,148,358 تومان بدون مالیات
1,335,300 تومان
186,942 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی

سینک روکار مدل 320-S اخوان سینک روکار مدل 320-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,199,106 تومان 2,199,106 تومان بدون مالیات
2,557,100 تومان
357,994 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 162 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,859,062 تومان 1,859,062 تومان بدون مالیات
2,161,700 تومان
302,638 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 152 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
910,310 تومان 910,310 تومان بدون مالیات
1,058,500 تومان
148,190 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 153 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
805,648 تومان 805,648 تومان بدون مالیات
936,800 تومان
131,152 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 152 SP اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
910,310 تومان 910,310 تومان بدون مالیات
1,058,500 تومان
148,190 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 153 SP اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
8,672,240 تومان 8,672,240 تومان بدون مالیات
10,084,000 تومان
1,411,760 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 151 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
805,648 تومان 805,648 تومان بدون مالیات
936,800 تومان
131,152 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 151 SP اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
867,224 تومان 867,224 تومان بدون مالیات
1,008,400 تومان
141,176 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 150 SP اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
971,886 تومان 971,886 تومان بدون مالیات
1,130,100 تومان
158,214 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.6 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 150 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
910,310 تومان 910,310 تومان بدون مالیات
1,058,500 تومان
148,190 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 24 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 148 NEW اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,092,896 تومان 2,092,896 تومان بدون مالیات
2,433,600 تومان
340,704 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 148 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,859,406 تومان 1,859,406 تومان بدون مالیات
2,162,100 تومان
302,694 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 146 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,859,062 تومان 1,859,062 تومان بدون مالیات
2,161,700 تومان
302,638 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل

سینک روکار مدل 144 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,764,720 تومان 1,764,720 تومان بدون مالیات
2,052,000 تومان
287,280 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*80 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل

سینک روکار مدل 143 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,645,610 تومان 1,645,610 تومان بدون مالیات
1,913,500 تومان
267,890 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*80 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 142 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,614,822 تومان 1,614,822 تومان بدون مالیات
1,877,700 تومان
262,878 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 134 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,906,792 تومان 1,906,792 تومان بدون مالیات
2,217,200 تومان
310,408 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*80 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 126 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
554,958 تومان 554,958 تومان بدون مالیات
645,300 تومان
90,342 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 125 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
644,054 تومان 644,054 تومان بدون مالیات
748,900 تومان
104,846 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*80 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 124 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
520,988 تومان 520,988 تومان بدون مالیات
605,800 تومان
84,812 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 123 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
605,440 تومان 605,440 تومان بدون مالیات
704,000 تومان
98,560 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل

سینک روکار مدل 121 SP اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,024,518 تومان 1,024,518 تومان بدون مالیات
1,191,300 تومان
166,782 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*120 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل 
سینک روکار مدل 121 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
960,448 تومان 960,448 تومان بدون مالیات
1,116,800 تومان
156,352 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 112 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,481,350 تومان 1,481,350 تومان بدون مالیات
1,722,500 تومان
241,150 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک روکار مدل 111 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,375,226 تومان 1,375,226 تومان بدون مالیات
1,599,100 تومان
223,874 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی

سینک روکار مدل 75 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,572,252 تومان 1,572,252 تومان بدون مالیات
1,828,200 تومان
255,948 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار مدل 60 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,704,176 تومان 1,704,176 تومان بدون مالیات
1,981,600 تومان
277,424 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*150 سانتیمتر
عمق لگن 13 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک روکار مدل 52 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,103,036 تومان 1,103,036 تومان بدون مالیات
1,282,600 تومان
179,564 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60*100 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
جهت سینی سینک  هم چپ دارد هم راست
سینک باکسی روکار مدل 372 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,357,596 تومان 1,357,596 تومان بدون مالیات
1,578,600 تومان
221,004 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود