منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

شرکت تولیدکننده

شرکت تولیدکننده

برند

برند

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 487،200 ‎تومان - 1،000،000 ‎تومان

تعداد لگن

تعداد لگن

طرح سینک

طرح سینک

رنگ

رنگ

لگن سینک

لگن سینک

نوع نصب

نوع نصب

ابعاد

ابعاد

ضخامت ورق

ضخامت ورق

جنس سینک

جنس سینک

نوع سیفون

نوع سیفون

وضعیت لگن سینک

وضعیت لگن سینک

سایر مشخصات

سایر مشخصات

وضعیت سینی

وضعیت سینی

فیلترهای فعال

BS 523 BS 523 BS 523
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک نیمه فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر مشخصات...
BS 740 BS 740 BS 740
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر مشخصات...
BS 917 BS 917 BS 917
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116 سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک سوپر فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر...
BS 521 BS 521
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*122سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک نیمه فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر مشخصات...
BS 720 BS 720
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 44*50سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1.2میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایر...
BS 721 BS 721
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*80سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1.2میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایر...
BS 722 BS 722
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد 22*51*85 سانتیمتر عمق لگن 22 سانتیمتر تعداد لگن 2 طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل ضخامت ورق 1.2 میلیمتر...
BS 723 BS 723
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد 22*51*120 سانتیمتر عمق لگن 22 سانتیمتر تعداد لگن 2 طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل  ضخامت ورق...
BS 911 BS 911 BS 911
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.7 میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل...
BS 921 BS 921
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.7 میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایرمشخصات ورق...
BS 520 BS 520
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*82سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک نیمه فانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایر...
DB-145 DB-145 DB-145
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  مربعی جنس سینک  استنلس استیل...
DB-127 DB-127 DB-127
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس...
DB-125 DB-125 DB-125
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس...
Corian 601 Corian 601 Corian 601
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 34×40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس استیل...
Corian 600 Corian 600 Corian 600
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 40×40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس استیل...
Corian 602 Corian 602 Corian 602
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 34×34 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس استیل...
DB-136 DB-136 DB-136
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک   مستطیلی انحنادار جنس سینک...
DB-135 DB-135 DB-135
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک   مستطیل جنس سینک  استنلس...
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای سیفون معمولیدر دو نوع لگن چپ و لگن راست
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 34*40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات سینک زیر کورین باکسی / دارای سیفون مربع
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 40*40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات سینک زیر کورین باکسی / دارای سیفون مربع
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116  سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای ورق استینلس استیل با ضخامت0.8 میلیمتر
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 52*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای استیل ضد زنگ زیر شیشه(استینلس...
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 52*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای ورق استینلس استیل با ضخامت0.8...
DSG-119 DSG-119 DSG-119
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر...
DSG-119Ultra DSG-119Ultra DSG-119Ultra
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر...
201 201
پیشنهاد ویژه محدود

بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*122سانتیمتر عمق لگن 17سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استنلس استیل نوع سیفون معمولی طرح سینک شطرنجی , نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.7mm
208 208
پیشنهاد ویژه محدود

بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 60*120سانتیمتر عمق لگن 17سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استنلس استیل نوع سیفون معمولی طرح سینک فانتزی ضخامت ورق 0.9mm
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
نمی توانید به Instagram متصل شوید یا مجوز هایی برای دریافت رسانه از Instagram ندارید.
هیچ رسانه ای نیست

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود