مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 800،910 ‎تومان - 5،900،000 ‎تومان

رنگ

رنگ

نوع نصب

نوع نصب

طرح سینک

طرح سینک

ابعاد

ابعاد

تعداد لگن

تعداد لگن

وضعیت لگن سینک

وضعیت لگن سینک

نوع سیفون

نوع سیفون

ضخامت ورق

ضخامت ورق

جنس سینک

جنس سینک

وضعیت سینی

وضعیت سینی

فیلترهای فعال

نوع نصب  توکار
ابعاد 52*120 سانتیمتر
عمق لگن 22 سانتیمتر
تعداد لگن 2
جنس گرانیت
سینک شیشه ای توکار مدل  BG 812 مشکی بیمکث سینک شیشه ای توکار مدل  BG 812 مشکی بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
Bimax
3,724,475 تومان بدون مالیات
4,330,785 تومان
606,309 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد 50*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
جنس گرانیت
سینک گرانیتی توکار مدل  BG 003 مشکی بیمکث سینک گرانیتی توکار مدل  BG 003 مشکی بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
Bimax
5,490,829 تومان بدون مالیات
6,384,685 تومان
893,855 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد 51*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
جنس گرانیت
سینک گرانیتی توکار مدل  BG 004 سفید بیمکث سینک گرانیتی توکار مدل  BG 004 سفید بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
Bimax
2,724,596 تومان بدون مالیات
3,168,135 تومان
443,538 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد 51*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
جنس گرانیت
سینک گرانیتی توکار BG 004 کرم بیمکث سینک گرانیتی توکار BG 004 کرم بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
Bimax
2,724,596 تومان بدون مالیات
3,168,135 تومان
443,538 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 20 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک توکار مدل 354 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
4,480,070 تومان بدون مالیات
4,571,500 تومان
91,430 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*80 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 380-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,139,340 تومان بدون مالیات
2,183,000 تومان
43,660 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 13 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 368-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,274,000 تومان بدون مالیات
1,300,000 تومان
26,000 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 328-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,004,198 تومان بدون مالیات
2,045,100 تومان
40,902 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 318-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,225,580 تومان بدون مالیات
2,271,000 تومان
45,420 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*80 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 376-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,121,308 تومان بدون مالیات
2,164,600 تومان
43,292 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 324-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,634,926 تومان بدون مالیات
2,688,700 تومان
53,774 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
سینک باکسی توکار مدل 326-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,462,446 تومان بدون مالیات
2,512,700 تومان
50,254 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
جهت سینی سینک  هم چپ دارد هم راست
سینک باکسی توکار مدل 310-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,260,468 تومان بدون مالیات
2,306,600 تومان
46,132 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی
جهت سینی سینک  هم چپ دارد هم راست
سینک باکسی توکار مدل 308-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,260,468 تومان بدون مالیات
2,306,600 تومان
46,132 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی

سینک باکسی توکار مدل 306-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,260,468 تومان بدون مالیات
2,306,600 تومان
46,132 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی

سینک باکسی توکار مدل 304-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,467,640 تومان بدون مالیات
2,518,000 تومان
50,360 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 1 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل معمولی

سینک باکسی توکار مدل 302-S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,467,640 تومان بدون مالیات
2,518,000 تومان
50,360 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 160 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,803,690 تومان بدون مالیات
1,840,500 تومان
36,810 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 24 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 159 NEW اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,056,334 تومان بدون مالیات
2,098,300 تومان
41,966 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 159 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,872,192 تومان بدون مالیات
1,910,400 تومان
38,208 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 158 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,519,882 تومان بدون مالیات
1,550,900 تومان
31,018 - تومان

 

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 16 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 157 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,519,882 تومان بدون مالیات
1,550,900 تومان
31,018 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 156 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
ناموجود بدون مالیات

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 24 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل  NEW 147 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
2,134,930 تومان بدون مالیات
2,178,500 تومان
43,570 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 147 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,872,192 تومان بدون مالیات
1,910,400 تومان
38,208 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 145 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,872,192 تومان بدون مالیات
1,910,400 تومان
38,208 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*100 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 141 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,792,812 تومان بدون مالیات
1,829,400 تومان
36,588 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*80 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 140 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
ناموجود بدون مالیات

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*80 سانتیمتر
عمق لگن 18 سانتیمتر
تعداد لگن 1
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 139 اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,662,864 تومان بدون مالیات
1,696,800 تومان
33,936 - تومان

نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 50*116 سانتیمتر
عمق لگن 14 سانتیمتر
تعداد لگن 2
ضخامت ورق 0.8 میلیمتر
طرح سینک  فانتزی
جنس سینک  استیل
سینک توکار مدل 136 SP اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
1,171,688 تومان بدون مالیات
1,195,600 تومان
23,912 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود