مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 42،780 ‎تومان - 6،780،960 ‎تومان

سبک

سبک

نوع

نوع

مکان نصب

مکان نصب

رنگ

رنگ

نوع دسته

نوع دسته

نوع رنگ

نوع رنگ

تعداد سوراخ ورودی

تعداد سوراخ ورودی

تعداد سوراخ خروجی

تعداد سوراخ خروجی

تعداد دسته

تعداد دسته

جنس دسته

جنس دسته

فیلترهای فعال

نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1609 کنکورد هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
2,403,500 تومان بدون مالیات
2,530,000 تومان
126,500 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 1607 شلنگدار هیلتون هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
3,990,000 تومان بدون مالیات
4,200,000 تومان
210,000 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس دسته زاماک
نوع رنگ کروم
نوع پوشش براق
شیر آشپزخانه شاوری گلوریا کروم راسان
پیشنهاد ویژه محدود
Rassan
1,768,200 تومان بدون مالیات
2,105,000 تومان
336,800 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی 1
جنس بدنه برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره آرک گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,976,624 تومان بدون مالیات
2,298,400 تومان
321,776 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دومنظوره
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی 1
جنس بدنه برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره آریس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,021,766 تومان بدون مالیات
1,188,100 تومان
166,334 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دومنظوره فنری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره فنری آرک گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,231,958 تومان بدون مالیات
2,595,300 تومان
363,342 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دو منظوره فنری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی 1
جنس بدنه برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره فنری آریس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,154,120 تومان بدون مالیات
1,342,000 تومان
187,880 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه فونیکس شاوری گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,323,024 تومان بدون مالیات
1,538,400 تومان
215,376 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه فنری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه فنری پاور کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,113,356 تومان بدون مالیات
1,294,600 تومان
181,244 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه فونیکس شاوری کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
972,402 تومان بدون مالیات
1,130,700 تومان
158,298 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری کلاریون گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,925,196 تومان بدون مالیات
2,238,600 تومان
313,404 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری کلاریون وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,711,400 تومان بدون مالیات
1,990,000 تومان
278,600 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری کلاریون کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,425,966 تومان بدون مالیات
1,658,100 تومان
232,134 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دومنظوره
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره شاتل کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,445,144 تومان بدون مالیات
1,680,400 تومان
235,256 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری آکوا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,392,770 تومان بدون مالیات
1,619,500 تومان
226,730 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری لوکس گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,350,716 تومان بدون مالیات
1,570,600 تومان
219,884 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری آوا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,277,100 تومان بدون مالیات
1,485,000 تومان
207,900 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه شاوری هما کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,280,626 تومان بدون مالیات
1,489,100 تومان
208,474 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دومنظوره
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره آکوا گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,911,788 تومان بدون مالیات
3,385,800 تومان
474,012 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دومنظوره
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره آکوا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,903,524 تومان بدون مالیات
2,213,400 تومان
309,876 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دومنظوره
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه دو منظوره لوکس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,021,938 تومان بدون مالیات
1,188,300 تومان
166,362 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه آکوا گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,731,696 تومان بدون مالیات
2,013,600 تومان
281,904 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ کروم
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه آکوا کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,282,776 تومان بدون مالیات
1,491,600 تومان
208,824 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه پرنس گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,114,388 تومان بدون مالیات
1,295,800 تومان
181,412 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته پیچی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه آنتیک گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,193,938 تومان بدون مالیات
1,388,300 تومان
194,362 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه تاپ گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,061,412 تومان بدون مالیات
1,234,200 تومان
172,788 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه بیوتی وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,031,742 تومان بدون مالیات
1,199,700 تومان
167,958 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه بیوتی بلک درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,031,742 تومان بدون مالیات
1,199,700 تومان
167,958 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه برک وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,001,298 تومان بدون مالیات
1,164,300 تومان
163,002 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ کروم
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه جزیره وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
973,176 تومان بدون مالیات
1,131,600 تومان
158,424 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود