مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
کاشی
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک 
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی کاترین زیتونی تیره گلدیس کاشی کاترین زیتونی تیره گلدیس کاشی کاترین زیتونی تیره گلدیس
پیشنهاد ویژه محدود
Goldis
105,600 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
110,000 تومان
4,400 - تومان
جنس کاشی خاک معمولی
نوع لعاب نیمه براق
مکان نصب دیوار 
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع

کاشی XX 1634 سمنان کاشی XX 1634 سمنان
پیشنهاد ویژه محدود
Semnan
22,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
25,000 تومان
3,000 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , MG , چهار
مکان نصب دیوار 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سانی طوسی گلدیس کاشی سانی طوسی گلدیس کاشی سانی طوسی گلدیس
پیشنهاد ویژه محدود
Goldis
128,640 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
134,000 تومان
5,360 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی نورا قالبدار خطی بژ تبریز کاشی نورا قالبدار خطی بژ تبریز کاشی نورا قالبدار خطی بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
76,855 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
80,900 تومان
4,045 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی پسفیک پولیش 7711 مرجان کاشی پسفیک پولیش 7711 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
250,728 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
269,600 تومان
18,872 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار 
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی وگاس روشن پارس اسپان کاشی وگاس روشن پارس اسپان کاشی وگاس روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
86,240 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
98,000 تومان
11,760 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی میداس قالبدار قهوه ای تیره تبریز کاشی میداس قالبدار قهوه ای تیره تبریز کاشی میداس قالبدار قهوه ای تیره تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
76,855 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
80,900 تومان
4,045 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک فیوردو 8052 مرجان کاشی سرامیک فیوردو 8052 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
98,487 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
105,900 تومان
7,413 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک هارد استون 6173 مرجان کاشی سرامیک هارد استون 6173 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
102,207 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
109,900 تومان
7,693 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی اربن 6635 مرجان کاشی اربن 6635 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
119,318 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
128,300 تومان
8,980 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک 
مکان نصب دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آماتیس دکور گلدیس کاشی آماتیس دکور گلدیس کاشی آماتیس دکور گلدیس
پیشنهاد ویژه محدود
Goldis
117,119 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
122,000 تومان
4,879 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک 
مکان نصب   کف
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی تیمبر قهوه ای تیره گلدیس کاشی تیمبر قهوه ای تیره گلدیس
پیشنهاد ویژه محدود
Goldis
110,400 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
115,000 تومان
4,600 - تومان
جنس کاشی دو پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو , سه 
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی بیزانس کرم روشن برجسته سینا کاشی بیزانس کرم روشن برجسته سینا کاشی بیزانس کرم روشن برجسته سینا
پیشنهاد ویژه محدود
Sina
128,379 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,000 تومان
2,619 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی بولگاری ساده پارس اسپان کاشی بولگاری ساده پارس اسپان کاشی بولگاری ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
132,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
150,000 تومان
18,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی میداس طوسی تیره تبریز کاشی میداس طوسی تیره تبریز کاشی میداس طوسی تیره تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
76,855 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
80,900 تومان
4,045 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب نیمه براق
مکان نصب دیوار 
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی الیت طوسی تبریز کاشی الیت طوسی تبریز کاشی الیت طوسی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
127,490 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
134,200 تومان
6,710 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
تعداد فیس 3
کاشی امپریال مات بیوتی اسپرینگ کاشی امپریال مات بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
220,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
250,000 تومان
30,000 - تومان
جنس کاشی خاک معمولی
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آریزونا کرم روشن تبریز کاشی آریزونا کرم روشن تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
86,925 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
91,500 تومان
4,575 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی کارما بژ تیره تبریز کاشی کارما بژ تیره تبریز کاشی کارما بژ تیره تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
76,855 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
80,900 تومان
4,045 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
کاشی مورانو 7703 مرجان کاشی مورانو 7703 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
254,820 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
274,000 تومان
19,180 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک اربن 6639 مرجان کاشی سرامیک اربن 6639 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
122,341 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,550 تومان
9,208 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سامانتا طوسی مات تکسرام کاشی سامانتا طوسی مات تکسرام کاشی سامانتا طوسی مات تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
153,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
170,000 تومان
17,000 - تومان
لوازم بهداشتی
نوع توالت فرنگی یک تکه
سیستم تخلیه واترجت
سیستم فلاش دو زمانه
نوع درب دوبل آسان نصب ، آرام بند کشویی
رنگ سفید
سایز 63
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی، جرم گیری و شوینده های غیراسیدی متعارف
توالت فرنگی ویستا مروارید توالت فرنگی ویستا مروارید توالت فرنگی ویستا مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
1,802,340 تومان بدون مالیات
1,938,000 تومان
135,660 - تومان
نوع روشویی
نوع نصب نیم پایه
ابعاد روشویی 28*43*62
سایز 60
رنگ لعاب سفید
جنس چینی
روشویی نیم پایه الیت گلسار فارس روشویی نیم پایه الیت گلسار فارس روشویی نیم پایه الیت گلسار فارس
پیشنهاد ویژه محدود
Golsar Fars
448,800 تومان بدون مالیات
528,000 تومان
79,200 - تومان
نوع روشویی 
مکان نصب روی سنگ
سایز 66
درجه ساخت 1،2
رنگ لعاب سفید
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی؛ جرم گیری و شوینده های غیر اسیدی متعارف
روشویی روسنگی سانتا مروارید روشویی روسنگی سانتا مروارید روشویی روسنگی سانتا مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
531,030 تومان بدون مالیات
571,000 تومان
39,970 - تومان
نوع روشویی
نوع نصب روکابینتی
ابعاد 16*34*69
وزن 13 kg
رنگ لعاب سفید
جنس چینی
سایز 80
روشویی روکابینتی دراپ گلسار فارس روشویی روکابینتی دراپ گلسار فارس روشویی روکابینتی دراپ گلسار فارس
پیشنهاد ویژه محدود
Golsar Fars
446,250 تومان بدون مالیات
525,000 تومان
78,750 - تومان
نوع توالت زمینی
عمق کاسه تخت
طراحی طبی ندارد
نوع آبریز بسته
رنگ لعاب سفید
سایز 50/58
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی؛ جرم گیری و شوینده های غیر اسیدی متعارف
توالت زمینی رومینا مروارید توالت زمینی رومینا مروارید توالت زمینی رومینا مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
320,850 تومان بدون مالیات
345,000 تومان
24,150 - تومان
نوع توالت یک تکه
سیستم تخلیه توربو جت
سیستم فلاش دو زمانه
سایز 72
نوع درب دوبل
آسان نصب,آرام بند
نوع نازل تخلیه دکمه
بیده داخلی ندارد

توالت فرنگی پارمیدا مروارید توالت فرنگی پارمیدا مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
2,247,810 تومان بدون مالیات
2,417,000 تومان
169,190 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 9048 سفید خطی فیورنزا کابینت روشویی دیواری 9048 سفید خطی فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,222,880 تومان بدون مالیات
2,526,000 تومان
303,120 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب پایه دار
طرح کلاسیک
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ سفید
رنگ کابینت و آینه سفید
کابینت روشویی مدل 3040 ویتا کابینت روشویی مدل 3040 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
3,108,350 تومان بدون مالیات
3,745,000 تومان
636,650 - تومان
نوع توالت زمینی
عمق کاسه گود
طراحی طبی ندارد
نوع آبریز باز و بسته
رنگ لعاب سفید
ابعاد 26*45.5*54.5
18*45.5*54.5
توالت زمینی نیلوفر گلسار فارس توالت زمینی نیلوفر گلسار فارس توالت زمینی نیلوفر گلسار فارس
پیشنهاد ویژه محدود
Golsar Fars
230,350 تومان بدون مالیات
271,000 تومان
40,650 - تومان
نوع یک تکه
نوع نصب زمینی
جنس چینی
سیستم تخلیه واترجت
سیستم فلاش تانک دوزمانه
آکس 20cm
توالت فرنگی دیبا پارس سرام توالت فرنگی دیبا پارس سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Ceram
1,167,760 تومان بدون مالیات
1,327,000 تومان
159,240 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ لعاب سفید
طرح مدرن
کابینت روشویی مدل 3031 ویتا کابینت روشویی مدل 3031 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
3,146,530 تومان بدون مالیات
3,791,000 تومان
644,470 - تومان
نوع توالت زمینی
عمق کاسه گود
سایز 61
طراحی طبی ندارد
نوع آبریز لِس
رنگ لعاب سفید
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی؛ جرم گیری و شوینده های غیر اسیدی متعارف
توالت زمینی موندیال مروارید توالت زمینی موندیال مروارید توالت زمینی موندیال مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
447,330 تومان بدون مالیات
481,000 تومان
33,670 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
طرح مدرن
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ لعاب سفید
رنگ کابینت و آینه سفید
کابینت روشویی مدل 3021 ویتا کابینت روشویی مدل 3021 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
3,306,720 تومان بدون مالیات
3,984,000 تومان
677,280 - تومان
نوع توالت زمینی
عمق کاسه تخت _ گود
طراحی طبی ندارد
نوع آبریز باز
رنگ لعاب سفید
ابعاد 25.5*47.5*57.5 گود
22.5*47.5*58 تخت
توالت زمینی لیلی چینی کرد توالت زمینی لیلی چینی کرد توالت زمینی لیلی چینی کرد
پیشنهاد ویژه محدود
Kord Sanitary
222,300 تومان بدون مالیات
247,000 تومان
24,700 - تومان
نوع توالت فرنگی دیوای (وال هنگ)
سیستم تخلیه آبشاری
سیستم فلاش تک زمانه
نوع درب دوبل آسان نصب ، آرام بند فشاری
رنگ لعاب سفید
سایز 55
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی؛ جرم گیری و شوینده های غیر اسیدی متعارف
توالت فرنگی دیواری سیلویا مروارید توالت فرنگی دیواری سیلویا مروارید توالت فرنگی دیواری سیلویا مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
1,966,020 تومان بدون مالیات
2,114,000 تومان
147,980 - تومان
نوع روشویی
نوع نصب روکابینتی
ابعاد 16.5*44*80
وزن 13 kg
رنگ لعاب سفید
جنس چینی
سایز 70
روشویی روکابینتی رومکس گلسار فارس روشویی روکابینتی رومکس گلسار فارس روشویی روکابینتی رومکس گلسار فارس
پیشنهاد ویژه محدود
Golsar Fars
594,150 تومان بدون مالیات
699,000 تومان
104,850 - تومان
شیرآلات
نوع شیر آشپزخانه شلنگ دار(شاوری)
نوع دسته اهرمی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
شیر آشپزخانه شلنگدار اروند شیبه شیر آشپزخانه شلنگدار اروند شیبه
پیشنهاد ویژه محدود
Shibeh
1,097,360 تومان بدون مالیات
1,247,000 تومان
149,640 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
 رنگ  کروم
سایر مشخصات  دارای آبفشان،شلنگ پیسوار، علمک چرخان 360 درجه
شیر آشپزخانه دیواری اروس کروم کی دبلیو سی شیر آشپزخانه دیواری اروس کروم کی دبلیو سی شیر آشپزخانه دیواری اروس کروم کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
959,200 تومان بدون مالیات
1,090,000 تومان
130,800 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه مانا کروم شودر شیر آشپزخانه مانا کروم شودر
پیشنهاد ویژه محدود
Shouder
677,350 تومان بدون مالیات
713,000 تومان
35,650 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه شاوری
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه شاوری بیزانس کروم شودر شیر آشپزخانه شاوری بیزانس کروم شودر
پیشنهاد ویژه محدود
Shouder
2,255,395 تومان بدون مالیات
2,374,100 تومان
118,705 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ طلایی
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه تاپ گلد درخشان شیر آشپزخانه تاپ گلد درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,061,412 تومان بدون مالیات
1,234,200 تومان
172,788 - تومان
نوع  دوش حمام
نوع علم  یونیورست (سردوش متحرک، سردوش ثابت)
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
علم یونیکا مهتاب سفید رابو علم یونیکا مهتاب سفید رابو
پیشنهاد ویژه محدود
Rabo
1,037,500 تومان بدون مالیات
1,250,000 تومان
212,500 - تومان
نوع  پیسوال فلت 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش براق
سایر مشخصات دارای ۵ سال ضمانت
پیسوال فلت  قهرمان پیسوال فلت  قهرمان
پیشنهاد ویژه محدود
Ghahraman
58,665 تومان بدون مالیات
61,110 تومان
2,444 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ سفید
شیر روشویی اپال سفید رابو شیر روشویی اپال سفید رابو
پیشنهاد ویژه محدود
Rabo
986,040 تومان بدون مالیات
1,188,000 تومان
201,960 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه بیوتی وایت درخشان شیر آشپزخانه بیوتی وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,031,742 تومان بدون مالیات
1,199,700 تومان
167,958 - تومان
نوع  شیر روشویی هوشمند (چشمی)
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع پوشش براق
رنگ لایت
منبع انرژی  برق- باتری
سایر مشخصات  مجهز به سنسور هوشمند قابل برنامه ریزی، نمایشگر هشدار اتمام باتری،شلنگ پیسوار، آبفشان
شیر روشویی هوشمند آوا لایت کروم کی دبلیو سی شیر روشویی هوشمند آوا لایت کروم کی دبلیو سی شیر روشویی هوشمند آوا لایت کروم کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
3,872,000 تومان بدون مالیات
4,400,000 تومان
528,000 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ طلایی
شیر روشویی یونیک طلایی شودر شیر روشویی یونیک طلایی شودر
پیشنهاد ویژه محدود
Shouder
1,436,875 تومان بدون مالیات
1,512,500 تومان
75,625 - تومان
نوع  دوش حمام
نوع علم  سردوش متحرک
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ سفید
علم یونیکا تک کاره هرمز سفید شایان علم یونیکا تک کاره هرمز سفید شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
565,150 تومان بدون مالیات
680,904 تومان
115,753 - تومان
نوع  شیر توالت
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش  براق
سایر مشخصات دارای 10 سال گارانتی 
شیر توالت تسلا کروم راشین شیر توالت تسلا کروم راشین
پیشنهاد ویژه محدود
Rashin
1,051,545 تومان بدون مالیات
1,095,360 تومان
43,814 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه  ثابت
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه ثابت مروارید کروم شایان شیر آشپزخانه ثابت مروارید کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
530,220 تومان بدون مالیات
638,820 تومان
108,599 - تومان
نوع شیر حمام توکار
نوع پوشش براق
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
حمام تیپ 1 شامل: پلیت-سردوش ثابت-بازویی سقفی
حمام تیپ 2 شامل: پلیت-سردوش متحرک
حمام تیپ 3 شامل: پلیت-سردوش ثابت-بازویی سقفی سردوش متحرک
حمام تیپ 4 شامل: پلیت-سردوش ثابت-بازویی سقفی سردوش متحرک-آبریز
شیر حمام توکار رومر کروم شودر شیر حمام توکار رومر کروم شودر
پیشنهاد ویژه محدود
Shouder
2,137,500 تومان بدون مالیات
2,250,000 تومان
112,500 - تومان

نوع  شیر آشپزخانه 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج

شیر آشپزخانه برک کروم درخشان شیر آشپزخانه برک کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
870,664 تومان بدون مالیات
1,012,400 تومان
141,736 - تومان
نوع  شیر روشویی
نوع دسته اهرمی
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع پوشش مات
رنگ  سفید
سایر مشخصات  دارای آبفشان آبشاری، شلنگ پیسوار
شیر روشویی دومو سفید کی دبلیو سی شیر روشویی دومو سفید کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
1,020,800 تومان بدون مالیات
1,160,000 تومان
139,200 - تومان
نوع  ست شیرالات
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
ست شیرآلات دریا کروم شایان ست شیرآلات دریا کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,194,715 تومان بدون مالیات
2,644,236 تومان
449,520 - تومان
نوع  شیر توالت ( بدون شلنگ ) 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش براق
سایر مشخصات دارای ۵ سال ضمانت
شیر توالت آنتیک کروم قهرمان شیر توالت آنتیک کروم قهرمان
پیشنهاد ویژه محدود
Ghahraman
1,298,505 تومان بدون مالیات
1,352,610 تومان
54,104 - تومان