مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
کاشی
جنس کاشی پرسلان لعابدار
نوع لعاب براق
مکان نصب کف
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی راشین مشکی کویر کاشی راشین مشکی کویر
پیشنهاد ویژه محدود
Kavir
79,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
84,000 تومان
4,200 - تومان
جنس کاشی دو پخت
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سلینا طوسی تیره سینا کاشی سلینا طوسی تیره سینا کاشی سلینا طوسی تیره سینا
پیشنهاد ویژه محدود
Sina
155,705 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
163,900 تومان
8,195 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب دیوار 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی لوسیانا روشن نوین سرام کاشی لوسیانا روشن نوین سرام کاشی لوسیانا روشن نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
190,825 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
224,500 تومان
33,675 - تومان
جنس کاشی پرسلان لعابدار
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی(بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک قالبدار جاسپر آرنا تبریز سرامیک قالبدار جاسپر آرنا تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
124,110 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
137,900 تومان
13,790 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک 
مکان نصب دیوار , کف
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی کژال سفید گلدیس کاشی کژال سفید گلدیس کاشی کژال سفید گلدیس
پیشنهاد ویژه محدود
Goldis
132,888 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
142,000 تومان
9,111 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی لیزا دکور قالبدار طلایی تبریز کاشی لیزا دکور قالبدار طلایی تبریز کاشی لیزا دکور قالبدار طلایی تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
78,930 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
87,700 تومان
8,770 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اسپرت 6348 مرجان کاشی استخری اسپرت 6348 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
92,316 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
94,200 تومان
1,884 - تومان
جنس کاشی خاک معمولی
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار 
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی بردیا کرم SWDR 132 سمنان کاشی بردیا کرم SWDR 132 سمنان
پیشنهاد ویژه محدود
Semnan
125,630 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
147,800 تومان
22,169 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک ,دو , سه
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (با بند کشی)
قیمت بر اساس متر بربع
تعداد در کارتون 2
کاشی امپریال پولیش بیوتی اسپرینگ کاشی امپریال پولیش بیوتی اسپرینگ
پیشنهاد ویژه محدود
Beauty Spring
225,250 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
265,000 تومان
39,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی(بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی قالبدار جاسپر آرنا تبریز کاشی قالبدار جاسپر آرنا تبریز کاشی قالبدار جاسپر آرنا تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
140,400 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
156,000 تومان
15,600 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی مایا دیتا تکسرام کاشی مایا دیتا تکسرام کاشی مایا دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
129,800 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
147,500 تومان
17,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک ورونا 6602 مرجان کاشی سرامیک ورونا 6602 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
101,250 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
112,500 تومان
11,250 - تومان
جنس کاشی خاک معمولی
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی صبا طوسی روشن کویر کاشی صبا طوسی روشن کویر
پیشنهاد ویژه محدود
Kavir
57,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
60,000 تومان
3,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک 
مکان نصب دیوار
قیمت بر اساس عدد
کاشی حاشیه رزین ساتن 2 پارس اسپان کاشی حاشیه رزین ساتن 2 پارس اسپان کاشی حاشیه رزین ساتن 2 پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
22,800 تومان / هر عدد بدون مالیات
24,000 تومان
1,200 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینتو دکور پریکات بژ تبریز کاشی مینتو دکور پریکات بژ تبریز کاشی مینتو دکور پریکات بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
118,350 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
131,500 تومان
13,150 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
133,000 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
140,000 تومان
6,999 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
تعداد برگ در هر کارتن   2
نوع برش رکتی ( بدون بند کشی )
کاشی سرامیک رینبو 8407 مرجان کاشی سرامیک رینبو 8407 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
175,410 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
194,900 تومان
19,490 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی اینکانتو 8071 مرجان کاشی اینکانتو 8071 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
257,130 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
285,700 تومان
28,570 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آرس دیتا تکسرام کاشی آرس دیتا تکسرام کاشی آرس دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
125,400 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
142,500 تومان
17,100 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی پانارا ساده کرم پارس اسپان کاشی پانارا ساده کرم پارس اسپان کاشی پانارا ساده کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
93,100 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
98,000 تومان
4,900 - تومان
جنس کاشی خاک معمولی
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی(بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی هیلتون بژ تبریز کاشی هیلتون بژ تبریز
پیشنهاد ویژه محدود
Tabriz
129,060 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
143,400 تومان
14,340 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک ورونا 6606 مرجان کاشی سرامیک ورونا 6606 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
101,250 تومان / هر متر مربع بدون مالیات
112,500 تومان
11,250 - تومان
لوازم بهداشتی
نوع روشویی 
مکان نصب روکابینتی
سایز 60
درجه ساخت 1،2
رنگ لعاب سفید
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی؛ جرم گیری و شوینده های غیر اسیدی متعارف
روشویی روکابینتی کلاسیک مروارید روشویی روکابینتی کلاسیک مروارید روشویی روکابینتی کلاسیک مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
472,500 تومان بدون مالیات
525,000 تومان
52,500 - تومان
نوع یک تکه
نوع نصب زمینی
جنس چینی
سیستم تخلیه توربوجت
سیستم فلاش تانک دوزمانه
آکس 25cm
توالت فرنگی تونی پارس سرام توالت فرنگی تونی پارس سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Ceram
1,587,800 تومان بدون مالیات
1,868,000 تومان
280,200 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری مدل 888 آرموس کابینت روشویی دیواری مدل 888 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
2,520,000 تومان بدون مالیات
2,800,000 تومان
280,000 - تومان
نوع وان 
جنس  آکرلیک ABS
رنگ سفید
حجم 155 لیتر
ابعاد 160×70×54 170×70×54 180×80×54
وان حمام دایموند پرشین استاندارد وان حمام دایموند پرشین استاندارد وان حمام دایموند پرشین استاندارد
پیشنهاد ویژه محدود
Persian Standard
9,333,750 تومان بدون مالیات
9,825,000 تومان
491,250 - تومان
نوع وان 
جنس  آکرلیک ABS
رنگ سفید
حجم 116 لیتر
ابعاد  151×100×55
وان حمام سیلویا پرشین استاندارد وان حمام سیلویا پرشین استاندارد
پیشنهاد ویژه محدود
Persian Standard
12,694,850 تومان بدون مالیات
13,363,000 تومان
668,150 - تومان
نوع جکوزی
جنس  آکرلیک ABS
رنگ سفید
حجم 900 لیتر
ابعاد 212×212×95
جکوزی اسپا دگاس توکار پرشین استاندارد جکوزی اسپا دگاس توکار پرشین استاندارد جکوزی اسپا دگاس توکار پرشین استاندارد
پیشنهاد ویژه محدود
Persian Standard
338,912,500 تومان بدون مالیات
356,750,000 تومان
17,837,500 - تومان
نوع یک تکه
نوع نصب زمینی
جنس چینی
سیستم تخلیه آبشاری
سیستم فلاش تانک دوزمانه
آکس 21cm
توالت فرنگی رونیکا پارس سرام توالت فرنگی رونیکا پارس سرام توالت فرنگی رونیکا پارس سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Ceram
1,435,650 تومان بدون مالیات
1,689,000 تومان
253,350 - تومان
نوع توالت فرنگی یک تکه
سیستم تخلیه توربوجت
سیستم فلاش دو زمانه
نوع درب دوبل آرام بند 
رنگ سفید
ابعاد 78.6*40*69.2 cm
توالت فرنگی فلوریا چینی کرد توالت فرنگی فلوریا چینی کرد
پیشنهاد ویژه محدود
Chini Kord
2,034,390 تومان بدون مالیات
2,393,400 تومان
359,010 - تومان
cنوع توالت یک تکه
سیستم تخلیه واترجت
سیستم فلاش دو زمانه
حجم آب مصرفی در هر تخلیه 8 لیتر
نوع درب دوبل
آسان نصب,آرام بند
نوع نازل تخلیه دکمه
ابعاد 70*38*69
توالت فرنگی یونیک گلسار فارس توالت فرنگی یونیک گلسار فارس توالت فرنگی یونیک گلسار فارس
پیشنهاد ویژه محدود
Golsar Fars
2,017,600 تومان بدون مالیات
2,522,000 تومان
504,400 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب پایه دار
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ سفید
طرح مدرن
کابینت روشویی مدل 3045 ویتا کابینت روشویی مدل 3045 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
2,392,000 تومان بدون مالیات
2,990,000 تومان
598,000 - تومان
نوع توالت فرنگی یک تکه
سیستم تخلیه توربوجت
سیستم فلاش دو زمانه
نوع درب دوبل آسان نصب ، آرام بند فشاری
رنگ سفید
سایز 65
سایر مشخصات مقاومت در برابر سائیدگی، جرم گیری، شوینده های غیراسیدی متعارف
توالت فرنگی والنتینا مروارید توالت فرنگی والنتینا مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
2,067,300 تومان بدون مالیات
2,297,000 تومان
229,700 - تومان
نوع توالت فرنگی یک تکه
سیستم تخلیه ریزشی
سیستم فلاش دو زمانه
نوع درب دوبل آرام بند 
رنگ سفید
ابعاد 75*39*74 cm
سایر مشخصات دارای لوازم 
توالت فرنگی والریا چینی کرد توالت فرنگی والریا چینی کرد
پیشنهاد ویژه محدود
Chini Kord
1,520,310 تومان بدون مالیات
1,788,600 تومان
268,290 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب پایه دار
طرح کلاسیک
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ سفید
رنگ کابینت و آینه سفید
کابینت روشویی مدل 3040 ویتا کابینت روشویی مدل 3040 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
2,996,000 تومان بدون مالیات
3,745,000 تومان
749,000 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
طرح مدرن
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ سفید
رنگ کابینت و آینه سفید
کابینت روشویی مدل 3047 ویتا کابینت روشویی مدل 3047 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
1,600,000 تومان بدون مالیات
2,000,000 تومان
400,000 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری مدل 805 آرموس کابینت روشویی دیواری مدل 805 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
2,250,000 تومان بدون مالیات
2,500,000 تومان
250,000 - تومان
نوع روشویی
نوع نصب روکابینتی
ابعاد 11.5*41*61.5
وزن 13 kg
رنگ لعاب سفید
جنس چینی
سایز 60
روشویی روکابینتی لوسیا گلسار فارس روشویی روکابینتی لوسیا گلسار فارس روشویی روکابینتی لوسیا گلسار فارس
پیشنهاد ویژه محدود
Golsar Fars
402,400 تومان بدون مالیات
503,000 تومان
100,600 - تومان
نوع توالت زمینی
عمق کاسه تخت / گود
طراحی طبی ندارد
نوع آبریز بسته
رنگ لعاب سفید
سایز گود 58 / تخت 59
  
توالت زمینی الگانت مروارید توالت زمینی الگانت مروارید توالت زمینی الگانت مروارید
پیشنهاد ویژه محدود
Morvarid
384,300 تومان بدون مالیات
427,000 تومان
42,700 - تومان
شیرآلات
نوع شیر آشپزخانه
نوع دسته اهرمی
جنس بدنه آلیاژ برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
شیر آشپزخانه هامون کروم شیبه شیر آشپزخانه هامون کروم شیبه
پیشنهاد ویژه محدود
Shibeh
771,120 تومان بدون مالیات
907,200 تومان
136,080 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه -شیر حمام- شیر توالت- شیر دستشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ شیری طلایی
نوع پوشش براق
ست شیرآلات تیفانی شیری طلایی شودر ست شیرآلات تیفانی شیری طلایی شودر
پیشنهاد ویژه محدود
Shouder
6,962,550 تومان بدون مالیات
7,329,000 تومان
366,450 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ کروم
نوع پوشش براق
سایر مشخصات دارای ۵ سال ضمانت
شیر روشویی تتراس1 کروم قهرمان شیر روشویی تتراس1 کروم قهرمان
پیشنهاد ویژه محدود
Ghahraman
697,132 تومان بدون مالیات
766,080 تومان
68,947 - تومان
نوع  شیر توالت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی  یک
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر توالت جزیره وایت درخشان شیر توالت جزیره وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
796,790 تومان بدون مالیات
937,400 تومان
140,610 - تومان
نوع  دوش حمام
نوع علم  یونیورست (سردوش متحرک، سردوش ثابت)
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع رنگ طلایی 
علم یونیکا سپیده طلایی رابو علم یونیکا سپیده طلایی رابو
پیشنهاد ویژه محدود
Rabo
656,480 تومان بدون مالیات
746,000 تومان
89,520 - تومان
نوع  روشویی پایه بلند
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی پایه بلند ارکیده کروم شایان شیر روشویی پایه بلند ارکیده کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
1,457,971 تومان بدون مالیات
1,822,464 تومان
364,492 - تومان
نوع  شیر حمام
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع دسته اهرمی
نوع پوشش براق
نوع رنگ  کروم
سایر مشخصات  دارای آبفشان، آبریز ثابت، دایورتر از بالا
شیر حمام مارلینو کروم کی دبلیو سی شیر حمام مارلینو کروم کی دبلیو سی
پیشنهاد ویژه محدود
KWC
1,135,200 تومان بدون مالیات
1,290,000 تومان
154,800 - تومان
نوع  شیر روشویی توکار
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی ایتالیایی توکار کروم شایان شیر روشویی ایتالیایی توکار کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
2,234,433 تومان بدون مالیات
2,793,042 تومان
558,608 - تومان
نوع  شیر روشویی
جنس بدنه برنج
جنس دسته زاماک
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر روشویی رز 2 کروم شایان شیر روشویی رز 2 کروم شایان
پیشنهاد ویژه محدود
Shayan
682,416 تومان بدون مالیات
853,020 تومان
170,604 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه دو منظوره 
جنس بدنه آلیاژ برنج
نوع پوشش مات
نوع رنگ  کروم
شیر آشپزخانه دو منظوره یونیک کروم مات شودر شیر آشپزخانه دو منظوره یونیک کروم مات شودر
پیشنهاد ویژه محدود
Shouder
2,016,945 تومان بدون مالیات
2,123,100 تومان
106,155 - تومان
نوع  شیر حمام 
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی دو
جنس بدنه  آلیاژ برنج
شیر حمام پرنس کروم درخشان شیر حمام پرنس کروم درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
794,410 تومان بدون مالیات
934,600 تومان
140,190 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه پایه بلند
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه  برنج
شیر روشویی پایه بلند نیچر وایت درخشان شیر روشویی پایه بلند نیچر وایت درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,256,980 تومان بدون مالیات
1,478,800 تومان
221,820 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه
جنس بدنه برنج
جنس دسته برنج
نوع پوشش براق
نوع رنگ کروم
شیر آشپزخانه 4808 الگانس هلیا شیر آشپزخانه 4808 الگانس هلیا
پیشنهاد ویژه محدود
Hellia
3,230,000 تومان بدون مالیات
3,400,000 تومان
170,000 - تومان
نوع  شیر آشپزخانه ثابت
نوع دسته اهرمی
نوع رنگ براق
تعداد خروجی یک
جنس بدنه آلیاژ برنج
شیر آشپزخانه دیواری وال کروم رابو شیر آشپزخانه دیواری وال کروم رابو
پیشنهاد ویژه محدود
Rabo
697,840 تومان بدون مالیات
793,000 تومان
95,160 - تومان