مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 1،000 ‎تومان - 8،500،000 ‎تومان

نوع روشویی

نوع روشویی

سایز

سایز

رنگ سنگ

رنگ سنگ

رنگ کابینت

رنگ کابینت

سبک

سبک

سایز کابینت

سایز کابینت

سایز آینه

سایز آینه

سایز باکس

سایز باکس

جنس کابینت

جنس کابینت

فیلترهای فعال

نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9058
40×70 cm
مدل 9060 
40×60 cm
کابینت روشویی سفید نمین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,907,018 تومان 2,907,018 تومان بدون مالیات
3,341,400 تومان
434,382 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9058
40×70 cm
مدل 9060 
40×60 cm
کابینت روشویی سفید سیمکان فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,907,018 تومان 2,907,018 تومان بدون مالیات
3,341,400 تومان
434,382 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9058
40×70 cm
مدل 9060 
40×60 cm
کابینت روشویی سفید دهبید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,907,018 تومان 2,907,018 تومان بدون مالیات
3,341,400 تومان
434,382 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9062
40×70 cm
مدل 9064 
40×60 cm
کابینت روشویی طرح چوب نمین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,118,080 تومان 3,118,080 تومان بدون مالیات
3,584,000 تومان
465,920 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9062
40×70 cm
مدل 9064 
40×60 cm
کابینت روشویی طرح چوب سیمکان فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,118,080 تومان 3,118,080 تومان بدون مالیات
3,584,000 تومان
465,920 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9062
40×70 cm
مدل 9064 
40×60 cm
کابینت روشویی طرح چوب دهبید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,906,931 تومان 2,906,931 تومان بدون مالیات
3,341,300 تومان
434,369 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9062
40×70 cm
مدل 9064 
40×60 cm
کابینت روشویی طرح چوب گلدن بلک فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,118,080 تومان 3,118,080 تومان بدون مالیات
3,584,000 تومان
465,920 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9058
40×70 cm
مدل 9060 
40×60 cm
کابینت روشویی سفید گلدن بلک فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,691,171 تومان 2,691,171 تومان بدون مالیات
3,093,300 تومان
402,129 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9058
40×70 cm
مدل 9060 
40×60 cm

کابینت روشویی سفید پرشین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,907,018 تومان 2,907,018 تومان بدون مالیات
3,341,400 تومان
434,382 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9062
40×70 cm
مدل 9064 
40×60 cm
کابینت روشویی طرح چوب پرشین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,118,080 تومان 3,118,080 تومان بدون مالیات
3,584,000 تومان
465,920 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9061  40×70 cm
مدل 9063  40×60 cm
کابینت روشویی دیواری فول ست طرح چوب و مشکی فیورنزا کابینت روشویی دیواری فول ست طرح چوب و مشکی فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,026,730 تومان 3,026,730 تومان بدون مالیات
3,479,000 تومان
452,270 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9061  40×70 cm
مدل 9063  40×60 cm
کابینت روشویی دیواری فول ست طرح چوب و طوسی فیورنزا کابینت روشویی دیواری فول ست طرح چوب و طوسی فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,026,730 تومان 3,026,730 تومان بدون مالیات
3,479,000 تومان
452,270 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9061  40×70 cm
مدل 9063  40×60 cm
کابینت روشویی دیواری فول ست طرح چوب و کرم فیورنزا کابینت روشویی دیواری فول ست طرح چوب و کرم فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,026,730 تومان 3,026,730 تومان بدون مالیات
3,479,000 تومان
452,270 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9057  40×70 cm
مدل 9059  40×60 cm
کابینت روشویی دیواری فول ست سفید طوسی فیورنزا کابینت روشویی دیواری فول ست سفید طوسی فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,714,139 تومان 2,714,139 تومان بدون مالیات
3,119,700 تومان
405,561 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سنگ
مدل 9057  40×70 cm
مدل 9059  40×60 cm
کابینت روشویی دیواری فول ست سفید فیورنزا کابینت روشویی دیواری فول ست سفید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,714,139 تومان 2,714,139 تومان بدون مالیات
3,119,700 تومان
405,561 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ لعاب سفید
طرح مدرن
کابینت روشویی مدل 3032 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
2,403,000 تومان 2,403,000 تومان بدون مالیات
2,670,000 تومان
267,000 - تومان

نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی ضد آب
رنگ سنگ لعاب سفید
طرح مدرن
کابینت روشویی مدل 3030 ویتا
پیشنهاد ویژه محدود
Vita
5,651,100 تومان 5,651,100 تومان بدون مالیات
6,279,000 تومان
627,900 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح  مدرن
کابینت روشویی دیواری 9036 سفید ویستا فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,146,116 تومان 2,146,116 تومان بدون مالیات
2,466,800 تومان
320,684 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری ونیز سفید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
1,991,256 تومان 1,991,256 تومان بدون مالیات
2,288,800 تومان
297,544 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 9040 سفید رتینا فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,471,757 تومان 2,471,757 تومان بدون مالیات
2,841,100 تومان
369,343 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 9048 سفید خطی فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,675,424 تومان 2,675,424 تومان بدون مالیات
3,075,200 تومان
399,776 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 9047 سفید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,675,424 تومان 2,675,424 تومان بدون مالیات
3,075,200 تومان
399,776 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح  مدرن
کابینت روشویی دیواری 9035 سفید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
1,560,954 تومان 1,560,954 تومان بدون مالیات
1,794,200 تومان
233,246 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 9039 قهوه ای فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,251,103 تومان 3,251,103 تومان بدون مالیات
3,736,900 تومان
485,797 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
طرح مدرن
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
کابینت روشویی دیواری 9039 فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
3,147,921 تومان 3,147,921 تومان بدون مالیات
3,618,300 تومان
470,379 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق یو پی وی سی  
جنس روشویی  سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 9046 فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
1,606,020 تومان 1,606,020 تومان بدون مالیات
1,846,000 تومان
239,980 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 620 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
2,430,000 تومان 2,430,000 تومان بدون مالیات
2,700,000 تومان
270,000 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 910 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
2,385,000 تومان 2,385,000 تومان بدون مالیات
2,650,000 تومان
265,000 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 809 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
3,240,000 تومان 3,240,000 تومان بدون مالیات
3,600,000 تومان
360,000 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 655 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
2,880,000 تومان 2,880,000 تومان بدون مالیات
3,200,000 تومان
320,000 - تومان
نوع روشویی کابینتی
نوع نصب دیواری
جنس ورق پی وی سی
جنس روشویی سرامیک
طرح مدرن
کابینت روشویی دیواری 706 آرموس
پیشنهاد ویژه محدود
Armoos
2,925,000 تومان 2,925,000 تومان بدون مالیات
3,250,000 تومان
325,000 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود