مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 63،772 ‎تومان - 3،920،000 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  عددی
کاشی کرنلین قهوه ای بوک مچ تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
3,920,000 تومان / هر عدد 3,920,000 تومان
هر عدد
بدون مالیات
4,000,000 تومان
80,000 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس عددی
کاشی آسا بوک مچ تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
3,361,400 تومان / هر عدد 3,361,400 تومان
هر عدد
بدون مالیات
3,430,000 تومان
68,600 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی دکور سرنا پولیش تکسرام کاشی دکور سرنا پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
221,000 تومان / هر متر مربع 221,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
260,000 تومان
39,000 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی دکور گلکسی مات تکسرام کاشی دکور گلکسی مات تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
208,250 تومان / هر متر مربع 208,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
245,000 تومان
36,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی گرانیتی W103 دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
154,800 تومان / هر متر مربع 154,800 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
172,000 تومان
17,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی گرانیتی W101 دیتا تکسرام کاشی گرانیتی W101 دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
150,750 تومان / هر متر مربع 150,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
167,500 تومان
16,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی گرانیتی Sbw101 دیتا تکسرام کاشی گرانیتی Sbw101 دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
154,800 تومان / هر متر مربع 154,800 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
172,000 تومان
17,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی گرانیتی Saw101 دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
154,800 تومان / هر متر مربع 154,800 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
172,000 تومان
17,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی تک رنگ طوسی روشن تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
135,000 تومان / هر متر مربع 135,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
150,000 تومان
15,000 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی تک رنگ طوسی تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
146,250 تومان / هر متر مربع 146,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
162,500 تومان
16,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی هرا دیتا تکسرام کاشی هرا دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
160,200 تومان / هر متر مربع 160,200 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
178,000 تومان
17,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی لتو تکسرام کاشی لتو تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
160,200 تومان / هر متر مربع 160,200 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
178,000 تومان
17,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی لاوا دیتا تکسرام کاشی لاوا دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
160,200 تومان / هر متر مربع 160,200 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
178,000 تومان
17,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی کابان دیتا تکسرام کاشی کابان دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
160,200 تومان / هر متر مربع 160,200 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
178,000 تومان
17,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آرس دیتا تکسرام کاشی آرس دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
160,200 تومان / هر متر مربع 160,200 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
178,000 تومان
17,800 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی مایا دیتا تکسرام کاشی مایا دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
166,050 تومان / هر متر مربع 166,050 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
184,500 تومان
18,450 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آنو طوسی روشن دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
159,750 تومان / هر متر مربع 159,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
177,500 تومان
17,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آنو طوسی تیره دیتا تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
166,050 تومان / هر متر مربع 166,050 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
184,500 تومان
18,450 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی راش مشکی پولیش تکسرام کاشی راش مشکی پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
229,500 تومان / هر متر مربع 229,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
270,000 تومان
40,500 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی افرا پولیش تکسرام کاشی افرا پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
229,500 تومان / هر متر مربع 229,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
270,000 تومان
40,500 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکاژور طوسی تیره پولیش تکسرام کاشی آکاژور طوسی تیره پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
229,500 تومان / هر متر مربع 229,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
270,000 تومان
40,500 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی انیکس پولیش تکسرام کاشی انیکس پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
242,250 تومان / هر متر مربع 242,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
42,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی کرنلین کرم پولیش تکسرام کاشی کرنلین کرم پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
279,300 تومان / هر متر مربع 279,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
5,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی کلکته طوسی پولیش تکسرام کاشی کلکته طوسی پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
242,250 تومان / هر متر مربع 242,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
42,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آگاتا طوسی تیره پولیش تکسرام کاشی آگاتا طوسی تیره پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
242,250 تومان / هر متر مربع 242,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
42,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو  
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آگاتا کرم پولیش تکسرام کاشی آگاتا کرم پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
242,250 تومان / هر متر مربع 242,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
42,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سوپر کرم پولیش تکسرام کاشی سوپر کرم پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
242,250 تومان / هر متر مربع 242,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
42,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی ماهور پولیش تکسرام کاشی ماهور پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
175,100 تومان / هر متر مربع 175,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
206,000 تومان
30,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی امپرادور مشکی پولیش تکسرام کاشی امپرادور مشکی پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
175,100 تومان / هر متر مربع 175,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
206,000 تومان
30,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی امپرادور طوسی پولیش تکسرام کاشی امپرادور طوسی پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
175,100 تومان / هر متر مربع 175,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
206,000 تومان
30,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی دهبید پولیش تکسرام کاشی دهبید پولیش تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
175,100 تومان / هر متر مربع 175,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
206,000 تومان
30,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب  کف و دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سامانتا طوسی مات تکسرام کاشی سامانتا طوسی مات تکسرام
پیشنهاد ویژه محدود
Takceram
195,500 تومان / هر متر مربع 195,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
34,500 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود