مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلترهای فعال

جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 33x33
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی ضد اسید آنتی اسلیپ 1864 مرجان کاشی ضد اسید آنتی اسلیپ 1864 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
91,620 تومان / هر متر مربع 91,620 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
101,800 تومان
10,180 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100x100
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک یارد 8334 مرجان سرامیک یارد 8334 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
187,380 تومان / هر متر مربع 187,380 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
208,200 تومان
20,820 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100x100
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک اکساید 8328 مرجان سرامیک اکساید 8328 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
195,282 تومان / هر متر مربع 195,282 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
216,980 تومان
21,698 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100x100
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک راست 8327 مرجان سرامیک راست 8327 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
195,282 تومان / هر متر مربع 195,282 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
216,980 تومان
21,698 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100x100
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک نوبلادو 8326 مرجان سرامیک نوبلادو 8326 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
187,380 تومان / هر متر مربع 187,380 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
208,200 تومان
20,820 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100x100
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک نوبلادو 8325 مرجان سرامیک نوبلادو 8325 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
187,380 تومان / هر متر مربع 187,380 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
208,200 تومان
20,820 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100x100
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک پرتلند 8322 مرجان سرامیک پرتلند 8322 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
187,380 تومان / هر متر مربع 187,380 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
208,200 تومان
20,820 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
تعداد برگ در هر کارتن   2
نوع برش رکتی ( بدون بند کشی )
کاشی سرامیک رینبو 8405 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
180,540 تومان / هر متر مربع 180,540 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
200,600 تومان
20,060 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
تعداد برگ در هر کارتن   2
نوع برش رکتی ( بدون بند کشی )
کاشی سرامیک رینبو 8408 مرجان کاشی سرامیک رینبو 8408 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
180,540 تومان / هر متر مربع 180,540 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
200,600 تومان
20,060 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  عدد
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک ایریس 0256 مرجان کاشی سرامیک ایریس 0256 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
107,640 تومان / هر عدد 107,640 تومان
هر عدد
بدون مالیات
119,600 تومان
11,960 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  عدد
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک آراندا 0279 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
143,100 تومان / هر عدد 143,100 تومان
هر عدد
بدون مالیات
159,000 تومان
15,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  عدد
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک آراندا 0277 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
143,100 تومان / هر عدد 143,100 تومان
هر عدد
بدون مالیات
159,000 تومان
15,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی سرامیک موراکن دکور 7173 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,280 تومان / هر متر مربع 89,280 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
99,200 تومان
9,920 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرامیک ادینبرگ 7095 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
73,620 تومان / هر متر مربع 73,620 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
81,800 تومان
8,179 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی سرامیک کملوت 8515 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
112,590 تومان / هر متر مربع 112,590 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
125,100 تومان
12,510 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی سرامیک کملوت 8514 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
112,590 تومان / هر متر مربع 112,590 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
125,100 تومان
12,510 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی سرامیک کملوت 8513 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
112,590 تومان / هر متر مربع 112,590 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
125,100 تومان
12,510 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی سرامیک کملوت 8512 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
112,590 تومان / هر متر مربع 112,590 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
125,100 تومان
12,510 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار 
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی سرامیک کملوت 6754 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
93,960 تومان / هر متر مربع 93,960 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
104,400 تومان
10,440 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرامیک اینکانتو 8074 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
119,835 تومان / هر متر مربع 119,835 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
133,150 تومان
13,315 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرامیک اینکانتو 8073 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
119,835 تومان / هر متر مربع 119,835 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
133,150 تومان
13,315 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک امگا 6630 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
101,250 تومان / هر متر مربع 101,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
112,500 تومان
11,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرامیک والریا 8078 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,155 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرامیک والریا 8077 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
98,910 تومان / هر متر مربع 98,910 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
109,900 تومان
10,990 - تومان
جنس کاشی پرسلان لعابدار
نوع لعاب براق
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک گرانادا 7142 قهوه ای براق مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
98,910 تومان / هر متر مربع 98,910 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
109,900 تومان
10,990 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1164 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
100,605 تومان / هر متر مربع 100,605 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
105,900 تومان
5,295 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1163 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
95,475 تومان / هر متر مربع 95,475 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
100,500 تومان
5,025 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1162 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1161 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب پولیش
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی پسفیک پولیش 7712 مرجان کاشی پسفیک پولیش 7712 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
249,300 تومان / هر متر مربع 249,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
277,000 تومان
27,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی سرامیک بازالت 7721 مرجان کاشی سرامیک بازالت 7721 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
178,740 تومان / هر متر مربع 178,740 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
198,600 تومان
19,860 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی کاتماندو 8269 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
175,410 تومان / هر متر مربع 175,410 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
194,900 تومان
19,490 - تومان

کاشی مرجان

در سال 1371 شرکت

کاشی مرجان کار تولیدات کاشی را در منطقه نجف آباد اصفهان آغاز نموده است. تخصص اولیه برند مرجان تولید کاشی های لعاب دار و کاشی هایی با ویژگی های خاص مانند ضد اسید بودن و کاشی هایی مخصوص بیمارستان، پارکینگ، کارخانه ها،فضای های باز و بسیاری از مکان های دیگر این تخصص باعث محبوبیت این برند شده است. محصولات

برند کاشی مرجان

در برابر مایعات مقاوم هستند و به این دلیل در مکان های صنعتی نیز بسیار استفاده می شوند. برند مرجان محصولات دیگری مانند

کاشی کف مرجان

،

سرامیک مرجان

،

کاشی پرسلان مرجان

،

کاشی گلدار مرجان

،

سنگ مرجان

،

مرمر مرجان

،

کاشی طرح چوب مرجان

، موزاییک مرجان نیز دارد.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود