منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

موجود بودن

موجود بودن

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 909،900 ‎تومان - 1،000،000 ‎تومان

نوع هود

نوع هود

رنگ بدنه

رنگ بدنه

جنس بدنه هود

جنس بدنه هود

نوع نصب

نوع نصب

مجهز به جک

مجهز به جک

صفحه کلید

صفحه کلید

صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر

ریموت کنترل

ریموت کنترل

سنسور دود و گاز

سنسور دود و گاز

سنسور حرارت

سنسور حرارت

ویژگی خاص

ویژگی خاص

فیلترهای فعال

بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود ورق فولادی رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  ندارد نما...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب نصب به دیوار ( افقی) جنس بدنه هود فولاد مشکی چرمی رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
بدون مالیات
نوع  مورب نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد نما...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
بدون مالیات
نوع  مورب  نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز دارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز دارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز دارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 450 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه سفید عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 450 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 450 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد...
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 60 سانتی متر قدرت مکش 450 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد...
هود پردیس مشکی ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای ابعاد 90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 400 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید مکانیکی
هود شومینه ای پرستیژ سفید کن هود شومینه ای پرستیژ سفید کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود لمسی ابعاد 75 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود شومینه ای پرستیژ مشکی کن هود شومینه ای پرستیژ مشکی کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود لمسی ابعاد 75 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی
هود شومینه ای 1430 مشکی کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای ابعاد 60-90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود جزیره ای 1400 کن هود جزیره ای 1400 کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود لمسی ابعاد 90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود شومینه ای 801 کن هود شومینه ای 801 کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد 90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود شومینه ای 1410 تیتانیوم کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد 90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود شومینه ای 1410 سفید کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد 90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود شومینه ای 1420 مشکی کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد 60-90 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی باشهلغو
هود شومینه ای پاترا کن هود شومینه ای پاترا کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای ابعاد  80سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی
هود شومینه ای پرنسا کن هود شومینه ای پرنسا کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد  90سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی
هود شومینه ای پانیذ کن هود شومینه ای پانیذ کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد 80 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی
هود شومینه ای پانیسا کن هود شومینه ای پانیسا کن
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود  شومینه ای ابعاد 80 سانتیمتر نمای ظاهری شیشه ای  سکوریت شده قدرت مکش 700 متر مکعب بر ساعت نوع صفحه کلید پنل لمسی

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود