منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 800،712 ‎تومان - 4،540،000 ‎تومان

نوع هود

نوع هود

رنگ بدنه

رنگ بدنه

جنس بدنه هود

جنس بدنه هود

نوع نصب

نوع نصب

مجهز به جک

مجهز به جک

صفحه کلید

صفحه کلید

صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر

ریموت کنترل

ریموت کنترل

سنسور دود و گاز

سنسور دود و گاز

سنسور حرارت

سنسور حرارت

ویژگی خاص

ویژگی خاص

فیلترهای فعال

هود شومینه ای مدل B2010U مشکی بیمکث هود شومینه ای مدل B2010U مشکی بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود ورق فولادی رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 60 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  ندارد...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل   عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل   عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل و شیشه  عرض هود 90 ، 80 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل و شیشه دودی  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 60 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه استیل  عرض هود 90 سانتیمتر قدرت مکش 700 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز ...
هود شومینه ای مدل B2028U مشکی بیمکث هود شومینه ای مدل B2028U مشکی بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد نما ظاهری...
هود شومینه ای مدل B2025U بیمکث هود شومینه ای مدل B2025U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  ندارد نما...
هود شومینه ای مدل B2041U بیمکث هود شومینه ای مدل B2041U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب نصب به دیوار ( افقی) جنس بدنه هود فولاد مشکی چرمی رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
هود مورب مدل B2040U بیمکث هود مورب مدل B2040U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع  مورب نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد نما...
هود شومینه ای مدل B2039U بیمکث هود شومینه ای مدل B2039U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع  شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد نما ظاهری...
هود مورب مدل B2017U بیمکث هود مورب مدل B2017U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع  مورب  نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود فولاد رنگ شده رنگ بدنه مشکی عرض هود 50 سانتیمتر قدرت مکش 600 متر مکعب در ساعت سنسور دود و گاز  دارد...
هود شومینه ای مدل B2012U بیمکث هود شومینه ای مدل B2012U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز دارد نمای...
هود شومینه ای مدل B2012U تاچ بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز دارد...
هود شومینه ای مدل B2010U بیمکث هود شومینه ای مدل B2010U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز دارد نمای...
هود شومینه ای مدل B2005U بیمکث هود شومینه ای مدل B2005U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد نمای...
هود شومینه ای B7004U بیمکث هود شومینه ای B7004U بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع هود شومینه ای نوع نصب عمود به دیوار جنس بدنه هود استیل رنگ بدنه استیل عرض هود 50 سانتی متر قدرت مکش 600 متر مکعب بر ساعت سنسور دود وگاز ندارد نمای...

فروش اینترنتی مشخصات و ارسال تجهیزات ساختمانی با جیتوکالا

شرکت جهان یکتا تجارت ویونا (جیتوکالا) در سال ۱۳۹۸ در راستای ارائه خدمات نوین فروش دیجیتال کالاها و تجهیزات ساختمانی با تلفیق تجربه ۵۰ ساله بنیان گزاران آن در زمینه واردات و صادرات و پخش کالاهای ساختمانی و اجرای پروژه های متنوع ساختمانی با دانش روز فناوری اطلاعات دیجیتال و بازاریابی و همچنین ارائه کالاهای متنوع با قیمت های مناسب و پشتیبانی حرف ای تاسیس گردید.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود