مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 22،800 ‎تومان - 328،320 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سوئیت کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
150,100 تومان / هر متر مربع 150,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
158,000 تومان
7,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا کرم گل پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
190,000 تومان / هر متر مربع 190,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
200,000 تومان
10,000 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آفرسکو طوسی تیره گل پارس اسپان کاشی آفرسکو طوسی تیره گل پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
280,250 تومان / هر متر مربع 280,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
295,000 تومان
14,749 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آفرسکو طوسی تیره ساده پارس اسپان کاشی آفرسکو طوسی تیره ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
280,250 تومان / هر متر مربع 280,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
295,000 تومان
14,749 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی میلیشن طوسی روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
223,249 تومان / هر متر مربع 223,249 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
235,000 تومان
11,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا طوسی تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
223,249 تومان / هر متر مربع 223,249 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
235,000 تومان
11,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا طوسی روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
209,000 تومان / هر متر مربع 209,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
220,000 تومان
11,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
مکان نصب دیوار
نوع لعاب مات
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی سوئیت مشکی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
156,750 تومان / هر متر مربع 156,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
165,000 تومان
8,250 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتب (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی راک کرم پارس اسپان کاشی راک کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
126,350 تومان / هر متر مربع 126,350 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
133,000 تومان
6,650 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ویوا کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
175,750 تومان / هر متر مربع 175,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
185,000 تومان
9,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی اونیکس پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
175,750 تومان / هر متر مربع 175,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
185,000 تومان
9,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی تراور پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آرتا کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
175,750 تومان / هر متر مربع 175,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
185,000 تومان
9,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی یونا کرم پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک ساده پارس اسپان کاشی مچ بوک ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک کرم روشن پارس اسپان کاشی مچ بوک کرم روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب براق
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مچ بوک کرم تیره پارس اسپان کاشی مچ بوک کرم تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی V پارس اسپان کاشی آکرو طوسی V پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی چکشی پارس اسپان کاشی آکرو طوسی چکشی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی آکرو طوسی لاین پارس اسپان کاشی آکرو طوسی لاین پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مینبو طوسی تیره گل دار پارس اسپان کاشی مینبو طوسی تیره گل دار پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک طوسی تیره پارس اسپان کاشی ونکوک طوسی تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک طوسی رستیک پارس اسپان کاشی ونکوک طوسی رستیک پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
166,250 تومان / هر متر مربع 166,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
175,000 تومان
8,750 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس عدد
کاشی ونکوک 2 پارس اسپان کاشی ونکوک 2 پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
68,400 تومان / هر عدد 68,400 تومان
هر عدد
بدون مالیات
72,000 تومان
3,600 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان کاشی ونکوک گل آبرنگی پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
95,000 تومان / هر متر مربع 95,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
100,000 تومان
5,000 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک سبز پارس اسپان کاشی ونکوک سبز پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
152,000 تومان / هر متر مربع 152,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
160,000 تومان
7,999 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ونکوک طوسی روشن پارس اسپان کاشی ونکوک طوسی روشن پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
152,000 تومان / هر متر مربع 152,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
160,000 تومان
7,999 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس عدد
کاشی فیتیله رزین ونگوگ پارس اسپان کاشی فیتیله رزین ونگوگ پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
68,400 تومان / هر عدد 68,400 تومان
هر عدد
بدون مالیات
72,000 تومان
3,600 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ولگا کرم روشن ساده پارس اسپان کاشی ولگا کرم روشن ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
152,000 تومان / هر متر مربع 152,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
160,000 تومان
7,999 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ولگا کرم تیره ساده پارس اسپان کاشی ولگا کرم تیره ساده پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی ولگا کرم تیره برجسته پارس اسپان کاشی ولگا کرم تیره برجسته پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
180,500 تومان / هر متر مربع 180,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
9,500 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب دیوار
نوع برش رکتی (بدون بند کشی)
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مرمروس کرم تیره پارس اسپان کاشی مرمروس کرم تیره پارس اسپان
پیشنهاد ویژه محدود
Pars Span
118,750 تومان / هر متر مربع 118,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
125,000 تومان
6,250 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود