مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 35،820 ‎تومان - 166،860 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 33x33
نوع برش معمولی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی ضد اسید 1825 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
104,760 تومان / هر متر مربع 104,760 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
116,400 تومان
11,640 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1164 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
100,605 تومان / هر متر مربع 100,605 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
105,900 تومان
5,295 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1163 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
95,475 تومان / هر متر مربع 95,475 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
100,500 تومان
5,025 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1162 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نیمه براق
درجه کاشی یک , دو , سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اشین 1161 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  کف,دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی ضد قلیا 1993 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,155 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب براق
مکان نصب  دیوار ، کف
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی سرامیک مودنا 7681 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
156,510 تومان / هر متر مربع 156,510 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
173,900 تومان
17,390 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش رکتی
کاشی استخری اسپرت 6740 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اسپرت 6348 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اسپرت 6347 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار و کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش معمولی
کاشی استخری اسپرت 6330 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,490 تومان / هر متر مربع 89,490 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
94,200 تومان
4,710 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی سیلکی 7255 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
121,230 تومان / هر متر مربع 121,230 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
134,700 تومان
13,470 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی سیلکی 7254 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
121,230 تومان / هر متر مربع 121,230 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
134,700 تومان
13,470 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی سیلکی 7253 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
121,230 تومان / هر متر مربع 121,230 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
134,700 تومان
13,470 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی سیلکی 7226 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
119,835 تومان / هر متر مربع 119,835 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
133,150 تومان
13,315 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی سیلکی 7227 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,154 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی سیلکی 7225 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,154 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی آراندا 7182 مرجان کاشی آراندا 7182 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,154 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی آراندا 7180 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,154 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار،کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی آراندا 7178 مرجان کاشی آراندا 7178 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,154 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار،کف
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی آراندا 7176 مرجان کاشی آراندا 7176 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
118,395 تومان / هر متر مربع 118,395 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
131,550 تومان
13,154 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی اربن 6638 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
115,469 تومان / هر متر مربع 115,469 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
128,300 تومان
12,829 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی اربن 6635 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
115,469 تومان / هر متر مربع 115,469 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
128,300 تومان
12,829 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی اربن 6637 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
115,469 تومان / هر متر مربع 115,469 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
128,300 تومان
12,829 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی اربن 6634 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
115,469 تومان / هر متر مربع 115,469 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
128,300 تومان
12,829 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی ایریس 7648 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
112,589 تومان / هر متر مربع 112,589 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
125,100 تومان
12,509 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  کف,دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی ضد اسید آجدار دانه قرمز 1824 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
91,620 تومان / هر متر مربع 91,620 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
101,800 تومان
10,180 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  کف,دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
کاشی ضد اسید آجدار شیری 1823 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
91,620 تومان / هر متر مربع 91,620 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
101,800 تومان
10,180 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , ECO
مکان نصب دیوار
قیمت بر اساس  عدد
نوع برش  رکتی
کاشی بردر مودنا 0130 مرجان کاشی بردر مودنا 0130 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
35,820 تومان / هر عدد 35,820 تومان
هر عدد
بدون مالیات
39,800 تومان
3,980 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب براق
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی ایریس 7656 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
121,230 تومان / هر متر مربع 121,230 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
134,700 تومان
13,470 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , ECO
مکان نصب  دیوار
قیمت بر اساس  عدد
نوع برش  رکتی
کاشی کراون 0265 مرجان کاشی کراون 0265 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
89,190 تومان / هر عدد 89,190 تومان
هر عدد
بدون مالیات
99,100 تومان
9,910 - تومان
جنس کاشی تک پخت
نوع لعاب مات
درجه کاشی یک , دو,سه, چهار
مکان نصب  کف,دیوار
قیمت بر اساس  متر مربع
نوع برش  رکتی
کاشی آیان 8300 مرجان
پیشنهاد ویژه محدود
Marjan
166,860 تومان / هر متر مربع 166,860 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
185,400 تومان
18,540 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود