منو
0
سبد خرید
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

محدوده قیمت

محدوده قیمت

 • 664،905 ‎تومان - 1،000،000 ‎تومان

طرح سینک

طرح سینک

ابعاد

ابعاد

تعداد لگن

تعداد لگن

وضعیت لگن سینک

وضعیت لگن سینک

نوع سیفون

نوع سیفون

نوع نصب

نوع نصب

ضخامت ورق

ضخامت ورق

جنس سینک

جنس سینک

وضعیت سینی

وضعیت سینی

فیلترهای فعال

سینک توکار مدل BS 921 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.7 میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل...
سینک توکار مدل BS 911 بیمکث سینک توکار مدل BS 911 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.7 میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل...
سینک توکار مدل BS 523 بیمکث سینک توکار مدل BS 523 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک نیمه فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر مشخصات...
سینک توکار مدل BS 740 بیمکث سینک توکار مدل BS 740 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر مشخصات...
سینک روکار مدل BS 514 بیمکث سینک روکار مدل BS 514 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60*120سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک  نیمه فانتزی جنس سینک  استنلس استیل...
سینک توکار مدل BS 520 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*82سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک نیمه مفانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایر...
سینک توکار مدل BS 521 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120سانتیمتر عمق لگن 15سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.6میلیمتر طرح سینک نیمه فانتزی جنس سینک استنلس استیل سایر مشخصات...
سینک توکار دست ساز مدل BS 720 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 44*50سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1.2میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایر...
سینک توکار دست ساز مدل BS 721 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*80سانتیمتر عمق لگن 20سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1.2میلیمتر طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل سایر...
سینک توکار مدل BS 722 بیمکس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد 22*51*85 سانتیمتر عمق لگن 22 سانتیمتر تعداد لگن 2 طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل ضخامت ورق 1.2 میلیمتر...
سینک توکار مدل BS 723 بیمکث
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد 22*51*120 سانتیمتر عمق لگن 22 سانتیمتر تعداد لگن 2 طرح سینک  فانتزی جنس سینک  استنلس استیل  ضخامت ورق...
 سینک توکار مدل DB-145 داتیس سینک توکار مدل DB-145 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  مربعی جنس سینک  استنلس استیل...
 سینک توکار مدل DB-127 داتیس سینک توکار مدل DB-127 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس...
 سینک توکار مدل DB-125 داتیس سینک توکار مدل DB-125 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس...
 سینک کورین مدل 601 داتیس سینک کورین مدل 601 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  زیر صفحه ای ابعاد سینک 34×40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1 میلیمتر طرح سینک  مربع جنس سینک  استنلس...
 سینک کورین مدل 600 داتیس سینک کورین مدل 600 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  زیر صفحه ای ابعاد سینک 40×40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس...
 سینک کورین مدل 602 داتیس سینک کورین مدل 602 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  زیر صفحه ای ابعاد سینک 34×34 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 ضخامت ورق 1 میلیمتر طرح سینک  خط دار جنس سینک  استنلس...
 سینک توکار ترکیه مدل DB-136 داتیس سینک توکار ترکیه مدل DB-136 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک  مستطیلی انحنادار جنس سینک...
 سینک توکار ترکیه مدل DB-135 داتیس سینک توکار ترکیه مدل DB-135 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50×116 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 ضخامت ورق 0.8 میلیمتر طرح سینک   مستطیل جنس سینک  استنلس...
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*120 سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای سیفون معمولیدر دو نوع لگن چپ و لگن راست
بدون مالیات
نوع نصب  زیر صفحه ای ابعاد سینک 34*40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر...
بدون مالیات
نوع نصب  زیر صفحه ای ابعاد سینک 40*40 سانتیمتر عمق لگن 21 سانتیمتر تعداد لگن 1 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر...
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116  سانتیمتر عمق لگن 20 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استیل نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای ورق استینلس استیل با ضخامت0.8 میلیمتر
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 52*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای استیل ضد زنگ زیر شیشه(استینلس...
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 52*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر سایر مشخصات دارای ورق استینلس استیل با ضخامت0.8...
 سینک شیشه ای مدل DSG-119 داتیس سینک شیشه ای مدل DSG-119 داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر...
 سینک شیشه ای مدل DSG-119 الترا داتیس سینک شیشه ای مدل DSG-119 الترا داتیس
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*116  سانتیمتر عمق لگن 19.5 سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک شیشه ای نوار آب بندی 4 عدد ضخامت ورق 0.8 میلیمتر...
 سینک نیمه فانتزی توکار مدل 201 آستیاک
پیشنهاد ویژه محدود
بدون مالیات
نوع نصب  توکار ابعاد سینک 50*122سانتیمتر عمق لگن 17سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استنلس استیل نوع سیفون معمولی طرح سینک شطرنجی , نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.7mm
بدون مالیات
نوع نصب  روکار ابعاد سینک 60*120سانتیمتر عمق لگن 17سانتیمتر تعداد لگن 2 جنس سینک استنلس استیل نوع سیفون معمولی طرح سینک شطرنجی , نیمه فانتزی ضخامت ورق 0.7mm
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
نمی توانید به Instagram متصل شوید یا مجوز هایی برای دریافت رسانه از Instagram ندارید.
هیچ رسانه ای نیست

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود