مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 11 ‎تومان - 6،998،650 ‎تومان

رنگ

رنگ

ابعاد

ابعاد

تعداد شعله

تعداد شعله

جنس صفحه اجاق گاز

جنس صفحه اجاق گاز

محل قرارگیری پلوپز

محل قرارگیری پلوپز

نوع گاز مصرفی

نوع گاز مصرفی

نوع اجاق گاز

نوع اجاق گاز

فیلترهای فعال

نوع اجاق گاز شیشه ای
جنس صفحه استیل
تعداد شعله 5
ابعاد 8×52×89 سانتیمتر
اجاق گاز صفحه ای مدل S 780 آستیاک
پیشنهاد ویژه محدود
Astiak
3,751,661 تومان 3,751,661 تومان بدون مالیات
3,949,117 تومان
197,455 - تومان
نوع اجاق گاز شیشه ای
جنس صفحه استیل
تعداد شعله 5
ابعاد 8×52×89 سانتیمتر
اجاق گاز صفحه ای مدل S 750 آستیاک
پیشنهاد ویژه محدود
Astiak
3,350,866 تومان 3,350,866 تومان بدون مالیات
3,527,228 تومان
176,361 - تومان
نوع اجاق گاز شیشه ای
جنس صفحه شیشه ای
تعداد شعله 5
ابعاد 8×52×89 سانتیمتر
اجاق گاز صفحه ای مدل G 640 آستیاک
پیشنهاد ویژه محدود
Astiak
3,216,084 تومان 3,216,084 تومان بدون مالیات
3,385,352 تومان
169,267 - تومان
نوع اجاق گاز شیشه ای
جنس صفحه شیشه ای
تعداد شعله 5
ابعاد 8×52×89 سانتیمتر
اجاق گاز صفحه ای مدل G-530 آستیاک
پیشنهاد ویژه محدود
Astiak
3,052,431 تومان 3,052,431 تومان بدون مالیات
3,213,086 تومان
160,654 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  88×52 cm
اجاق گاز صفحه ای G 645 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,995,400 تومان 2,995,400 تومان بدون مالیات
3,524,000 تومان
528,600 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  86×51 cm
اجاق گاز صفحه ای G 644 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
3,169,650 تومان 3,169,650 تومان بدون مالیات
3,729,000 تومان
559,350 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  88×52 cm
اجاق گاز صفحه ای G643 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,858,550 تومان 2,858,550 تومان بدون مالیات
3,363,000 تومان
504,450 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  88×52 cm
اجاق گاز صفحه ای G642 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,772,700 تومان 2,772,700 تومان بدون مالیات
3,262,000 تومان
489,300 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  88×52 cm
اجاق گاز صفحه ای G641 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,747,200 تومان 2,747,200 تومان بدون مالیات
3,232,000 تومان
484,800 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  888×52
اجاق گاز صفحه ای G640 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,747,200 تومان 2,747,200 تومان بدون مالیات
3,232,000 تومان
484,800 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  90×60
اجاق گاز صفحه ای G639 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,858,550 تومان 2,858,550 تومان بدون مالیات
3,363,000 تومان
504,450 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  90×60
اجاق گاز صفحه ای G636 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
3,085,500 تومان 3,085,500 تومان بدون مالیات
3,630,000 تومان
544,500 - تومان

نوع اجاق گاز صفحه ای
جنس صفخه  استیل
ابعاد 50*86سانتیمتر
تعداد شعله 6
اجاق گاز صفحه ای مدل  G28 S اخوان
پیشنهاد ویژه محدود
Akhavan
4,149,500 تومان 4,149,500 تومان بدون مالیات
4,825,000 تومان
675,500 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  50 * 86
اجاق گاز صفحه ای G634 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
3,608,250 تومان 3,608,250 تومان بدون مالیات
4,245,000 تومان
636,750 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G629 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
3,204,500 تومان 3,204,500 تومان بدون مالیات
3,770,000 تومان
565,500 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 32
اجاق گاز صفحه ای G201 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,467,950 تومان 1,467,950 تومان بدون مالیات
1,727,000 تومان
259,050 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 32
اجاق گاز صفحه ای G101 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
1,364,250 تومان 1,364,250 تومان بدون مالیات
1,605,000 تومان
240,750 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G635 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
3,554,700 تومان 3,554,700 تومان بدون مالیات
4,182,000 تومان
627,300 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  53 * 62
اجاق گاز صفحه ای G401 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,377,450 تومان 2,377,450 تومان بدون مالیات
2,797,000 تومان
419,550 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G605 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,909,550 تومان 2,909,550 تومان بدون مالیات
3,423,000 تومان
513,450 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G602 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G606 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G608 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,832,200 تومان 2,832,200 تومان بدون مالیات
3,332,000 تومان
499,800 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G610 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G613 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,832,200 تومان 2,832,200 تومان بدون مالیات
3,332,000 تومان
499,800 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G611 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G609 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G612 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G614 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,832,200 تومان 2,832,200 تومان بدون مالیات
3,332,000 تومان
499,800 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G615 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,752,300 تومان 2,752,300 تومان بدون مالیات
3,238,000 تومان
485,700 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G620 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
3,429,750 تومان 3,429,750 تومان بدون مالیات
4,035,000 تومان
605,250 - تومان
نوع صفحه شیشه ای
جنس شیشه سکوریت ضد لک و خش
تعداد شعله
ابعاد  52 * 88
اجاق گاز صفحه ای G623 درخشان
پیشنهاد ویژه محدود
Derakhshan
2,929,950 تومان 2,929,950 تومان بدون مالیات
3,447,000 تومان
517,050 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود