مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 2،029،397 ‎تومان - 7،353،240 ‎تومان

سایز

سایز

رنگ سنگ

رنگ سنگ

سایز آینه

سایز آینه

ارتفاع روشویی

ارتفاع روشویی

ابعاد

ابعاد

فیلترهای فعال

نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس روشویی  سنگ
مدل 1
40×70×70 cm
مدل 2 40×60×70 cm
روشویی ایستاده پرشین فیورنزا روشویی ایستاده پرشین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
4,055,331 تومان 4,055,331 تومان بدون مالیات
4,661,300 تومان
605,969 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس روشویی  سنگ
مدل 1
40×70×70 cm
مدل 2 40×60×70 cm
روشویی ایستاده سیمکان فیورنزا روشویی ایستاده سیمکان فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
4,336,080 تومان 4,336,080 تومان بدون مالیات
4,984,000 تومان
647,920 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس روشویی  سنگ
مدل 1
40×70×70 cm
مدل 2 40×60×70 cm
روشویی ایستاده نمین فیورنزا روشویی ایستاده نمین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
4,055,331 تومان 4,055,331 تومان بدون مالیات
4,661,300 تومان
605,969 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس روشویی  سنگ
سایز 70 40×70×70 cm
سایز 60 40×60×70 cm
روشویی ایستاده دهبید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
4,336,080 تومان 4,336,080 تومان بدون مالیات
4,984,000 تومان
647,920 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس روشویی  سنگ
سایز 70 40×70×70 cm
سایز 60 40×60×70 cm
روشویی ایستاده گلدن بلک فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
4,336,080 تومان 4,336,080 تومان بدون مالیات
4,984,000 تومان
647,920 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فلت سیمکان فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,029,396 تومان 2,029,396 تومان بدون مالیات
2,332,640 تومان
303,243 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فلت نمین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,029,396 تومان 2,029,396 تومان بدون مالیات
2,332,640 تومان
303,243 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فلت پرشین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,029,396 تومان 2,029,396 تومان بدون مالیات
2,332,640 تومان
303,243 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فلت دهبید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,029,396 تومان 2,029,396 تومان بدون مالیات
2,332,640 تومان
303,243 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فلت گلدن بلک فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
2,029,396 تومان 2,029,396 تومان بدون مالیات
2,332,640 تومان
303,243 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده سویساما گلدن بلک فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,150,400 تومان 5,150,400 تومان بدون مالیات
5,920,000 تومان
769,600 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده سویساما دهبید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,150,400 تومان 5,150,400 تومان بدون مالیات
5,920,000 تومان
769,600 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده سویساما پرشین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,150,400 تومان 5,150,400 تومان بدون مالیات
5,920,000 تومان
769,600 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده سویساما نمین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,150,400 تومان 5,150,400 تومان بدون مالیات
5,920,000 تومان
769,600 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیواری
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm

روشویی ایستاده سویساما سیمکان فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,150,400 تومان 5,150,400 تومان بدون مالیات
5,920,000 تومان
769,600 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فورتالزا سیمکان فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,151,096 تومان 5,151,096 تومان بدون مالیات
5,920,800 تومان
769,704 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فورتالزا نمین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,151,096 تومان 5,151,096 تومان بدون مالیات
5,920,800 تومان
769,704 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm
روشویی ایستاده فورتالزا پرشین فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,151,096 تومان 5,151,096 تومان بدون مالیات
5,920,800 تومان
769,704 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm

روشویی ایستاده فورتالزا گلدن بلک فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,151,096 تومان 5,151,096 تومان بدون مالیات
5,920,800 تومان
769,704 - تومان
نوع روشویی ایستاده
نوع نصب دیوار
جنس سنگ
ابعاد 40×40×15 cm

روشویی ایستاده فورتالزا دهبید فیورنزا
پیشنهاد ویژه محدود
Fiurenza
5,151,096 تومان 5,151,096 تومان بدون مالیات
5,920,800 تومان
769,704 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود