مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

برند

برند

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 19،360 ‎تومان - 435،000 ‎تومان

طیف رنگی

طیف رنگی

ابعاد

ابعاد

شکل

شکل

طرح

طرح

درجه ساخت

درجه ساخت

مکان نصب

مکان نصب

نوع لعاب

نوع لعاب

جنس

جنس

سطح کار

سطح کار

فیلترهای فعال

جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب ترانس
سایز 60×60
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک ژانت نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
134,850 تومان / هر متر مربع 134,850 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
155,000 تومان
20,150 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
سایز 100×100
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک مالاگا نوین سرام سرامیک مالاگا نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
217,500 تومان / هر متر مربع 217,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
250,000 تومان
32,500 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب شوگر
سایز 100×100
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک فلاویا نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
239,250 تومان / هر متر مربع 239,250 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
275,000 تومان
35,750 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب رستیک مات
مکان نصب کف , دیوار  
نوع برش رکتی  
قیمت بر اساس متر در جعبه
ابعاد 25×120
سرامیک هومیان روشن نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
165,300 تومان / هر متر مربع 165,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
24,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب رستیک مات
مکان نصب کف , دیوار  
نوع برش رکتی  
قیمت بر اساس متر در جعبه
ابعاد 25×120
سرامیک وونات روشن نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
165,300 تومان / هر متر مربع 165,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
24,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب رستیک مات
مکان نصب کف , دیوار  
نوع برش رکتی  
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک وونات قهوه ای نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
165,300 تومان / هر متر مربع 165,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
24,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب شوگر
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی موکایت بوک مچ روشن رندوم نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
435,000 تومان / هر متر مربع 435,000 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
500,000 تومان
65,000 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش 
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب کف 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مشکی نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
282,750 تومان / هر متر مربع 282,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
325,000 تومان
42,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی دیزرت روشن نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
165,300 تومان / هر متر مربع 165,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
24,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی دیزرت تیره نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
165,300 تومان / هر متر مربع 165,300 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
190,000 تومان
24,700 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی جوردانا نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
269,700 تومان / هر متر مربع 269,700 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
310,000 تومان
40,300 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی برایتون نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
282,750 تومان / هر متر مربع 282,750 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
325,000 تومان
42,250 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پلیش
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی آکار تیره نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
269,700 تومان / هر متر مربع 269,700 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
310,000 تومان
40,300 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پلیش
مکان نصب کف و دیوار
نوع برش رکتی
قیمت بر اساس متر در جعبه
کاشی الیوت نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
217,500 تومان / هر متر مربع 217,500 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
250,000 تومان
32,500 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب کف 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک دهبید روشن نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک ثنا طوسی نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
درجه کاشی یک , دو 
مکان نصب  کف
قیمت بر اساس  متر مربع
سرامیک ثنا کرم نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش 
درجه کاشی یک , دو
مکان نصب کف 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک ستینا مشکی نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
247,950 تومان / هر متر مربع 247,950 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
285,000 تومان
37,050 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک ستینا سفید نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی مرجان نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
230,550 تومان / هر متر مربع 230,550 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
265,000 تومان
34,450 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک لوکا نوین سرام سرامیک لوکا نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش 
مکان نصب کف 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک پولپیس نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
123,975 تومان / هر متر مربع 123,975 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
142,500 تومان
18,525 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب کف
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک اکسون طوسی نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
121,800 تومان / هر متر مربع 121,800 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
140,000 تومان
18,200 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب ترانس
مکان نصب کف 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک گلاره نوین سرام سرامیک گلاره نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
134,850 تومان / هر متر مربع 134,850 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
155,000 تومان
20,150 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب ترانس
مکان نصب کف 
قیمت بر اساس متر مربع
سرامیک باربارا نوین سرام سرامیک باربارا نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
134,850 تومان / هر متر مربع 134,850 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
155,000 تومان
20,150 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب مات
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک برایتون نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
123,975 تومان / هر متر مربع 123,975 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
142,500 تومان
18,525 - تومان
جنس کاشی خاک سفید
نوع لعاب مات
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی (بدون بندکشی)
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک کربونادو کرم نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
123,975 تومان / هر متر مربع 123,975 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
142,500 تومان
18,525 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش 
مکان نصب کف ، دیوار
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر مربع
کاشی لوکا نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
205,320 تومان / هر متر مربع 205,320 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
236,000 تومان
30,680 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب دیوار , کف
نوع برش رکتی (بدون بند)
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک بولگاری قهوه ای نوین سرام سرامیک بولگاری قهوه ای نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک دیزل کرم نوین سرام سرامیک دیزل کرم نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان
جنس کاشی پرسلان
نوع لعاب نانو پولیش
مکان نصب کف 
نوع برش رکتی 
قیمت بر اساس متر در جعبه
سرامیک دیزل طوسی نوین سرام سرامیک دیزل طوسی نوین سرام
پیشنهاد ویژه محدود
Novin Ceram
200,100 تومان / هر متر مربع 200,100 تومان
هر متر مربع
بدون مالیات
230,000 تومان
29,900 - تومان

کاشی نوین سرام

کارخانه نوین سرام در شهرستان تفت استان یزد در سال 1390 تاسیس گردید. برند نوین سرام با استفاده از ماشین آلات و ابزار آلات پیشرفته و کادر مجرب توانسته محصولاتی با کیفیت تولید کند. از محصولات برند نوین سرام می توان به

کاشی کف نوین سرام

،

سرامیک نوین سرام

،

کاشی پرسلان نوین سرام

،

کاشی گلدار نوین سرام

،

سنگ نوین سرام

،

مرمر نوین سرام

،

کاشی طرح چوب نوین سرام

،

موزاییک نوین سرام

نیز اشاره کرد.

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود