مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
منو
0
سبد خرید
مشاهده محصولات بیشتر
هیچ محصولی یافت نشد
فیلتر توسط

فیلتر توسط

وضعیت موجودی

وضعیت موجودی

محدوده قیمت

محدوده قیمت

  • 506،440 ‎تومان - 12،916،000 ‎تومان

نمای ظاهری

نمای ظاهری

طرح سینک

طرح سینک

نوع اجاق گاز

نوع اجاق گاز

جنس صفحه اجاق گاز

جنس صفحه اجاق گاز

نوع هود

نوع هود

فیلترهای فعال

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 120*60 سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 30 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی 234 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
816,200 تومان 816,200 تومان بدون مالیات
927,500 تومان
111,300 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 120*50سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 30 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی 233 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
645,040 تومان 645,040 تومان بدون مالیات
733,000 تومان
87,960 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 100*60 سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 30 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی 222 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
600,600 تومان 600,600 تومان بدون مالیات
682,500 تومان
81,900 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 100*50 سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 30 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی 221 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
578,160 تومان 578,160 تومان بدون مالیات
657,000 تومان
78,840 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 100*60 سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 17 لیتر
تعداد لگن 1
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی  131 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
578,160 تومان 578,160 تومان بدون مالیات
657,000 تومان
78,840 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 100*50 سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 16 لیتر
تعداد لگن 1
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی مدل 122 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
565,840 تومان 565,840 تومان بدون مالیات
643,000 تومان
77,160 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 80*50 سانتیمتر
عمق لگن 12 سانتیمتر
ظرفیت 17 لیتر
تعداد لگن 1
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک معمولی
ضخامت ورق 0.4mm
سینک معمولی 111 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
506,440 تومان 506,440 تومان بدون مالیات
575,500 تومان
69,060 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 54 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای  8033 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
4,373,600 تومان 4,373,600 تومان بدون مالیات
4,970,000 تومان
596,400 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 54 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای 8032 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
4,004,440 تومان 4,004,440 تومان بدون مالیات
4,550,500 تومان
546,060 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 55 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای 8031 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
3,895,320 تومان 3,895,320 تومان بدون مالیات
4,426,500 تومان
531,180 - تومان

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 55 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای  8023 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
4,042,280 تومان 4,042,280 تومان بدون مالیات
4,593,500 تومان
551,220 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 66 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای 8022 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
4,483,160 تومان 4,483,160 تومان بدون مالیات
5,094,500 تومان
611,340 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 55 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای 8021 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
4,449,720 تومان 4,449,720 تومان بدون مالیات
5,056,500 تومان
606,780 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 60 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای 8012 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
3,014,000 تومان 3,014,000 تومان بدون مالیات
3,425,000 تومان
411,000 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 52*116 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 55 لیتر
جنس ورق  استیل ضد زنگ
ضخامت شیشه سکوریت 8 mm
سینک شیشه ای 8011 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
3,014,000 تومان 3,014,000 تومان بدون مالیات
3,425,000 تومان
411,000 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 55*76سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 30 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس  6012 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
2,700,720 تومان 2,700,720 تومان بدون مالیات
3,069,000 تومان
368,280 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 44*76سانتیمتر
عمق لگن 30 سانتیمتر
ظرفیت 30 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس 6008 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
2,629,000 تومان 2,629,000 تومان بدون مالیات
2,987,500 تومان
358,500 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 40*60 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 58 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس 6007 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
2,041,600 تومان 2,041,600 تومان بدون مالیات
2,320,000 تومان
278,400 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 40*72 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 85 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس 6006 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
2,207,040 تومان 2,207,040 تومان بدون مالیات
2,508,000 تومان
300,960 - تومان

40*47.5

نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 40*47.5 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 38 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس  6005 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,712,040 تومان 1,712,040 تومان بدون مالیات
1,945,500 تومان
233,460 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 34*40 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 27 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 0.8 mm
سینک باکس  6004 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,239,040 تومان 1,239,040 تومان بدون مالیات
1,408,000 تومان
168,960 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 34*40 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 27 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس 6003 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,421,200 تومان 1,421,200 تومان بدون مالیات
1,615,000 تومان
193,800 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 34*34 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 23 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 1mm
سینک باکس 6002 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,202,080 تومان 1,202,080 تومان بدون مالیات
1,366,000 تومان
163,920 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 34*34 سانتیمتر
عمق لگن 20 سانتیمتر
ظرفیت 23 لیتر
جنس سینک  استیل ضد زنگ
ضخامت ورق 0.8mm
سینک باکس 6001 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,058,200 تومان 1,058,200 تومان بدون مالیات
1,202,500 تومان
144,300 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 50 *120 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی  3510 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,029,160 تومان 1,029,160 تومان بدون مالیات
1,169,500 تومان
140,340 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60 *100 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی 3051 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,010,680 تومان 1,010,680 تومان بدون مالیات
1,148,500 تومان
137,820 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی 3028 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,096,480 تومان 1,096,480 تومان بدون مالیات
1,246,000 تومان
149,520 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی 3021 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,096,480 تومان 1,096,480 تومان بدون مالیات
1,246,000 تومان
149,520 - تومان
نوع نصب  روکار
ابعاد سینک 60 *120 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 34 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی 3013 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,166,440 تومان 1,166,440 تومان بدون مالیات
1,325,500 تومان
159,060 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 51*100 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی 4054 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,082,400 تومان 1,082,400 تومان بدون مالیات
1,230,000 تومان
147,600 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 51*100 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.6mm
سینک نیمه فانتزی 4051 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,082,400 تومان 1,082,400 تومان بدون مالیات
1,230,000 تومان
147,600 - تومان
نوع نصب  توکار
ابعاد سینک 51*120 سانتیمتر
عمق لگن 15 سانتیمتر
ظرفیت 40 لیتر
تعداد لگن 2
جنس سینک  استیل ضد زنگ
طرح سینک نیمه فانتزی
ضخامت ورق 0.8mm
سینک نیمه فانتزی 4028 ایلیا استیل
پیشنهاد ویژه محدود
iliasteel
1,163,800 تومان 1,163,800 تومان بدون مالیات
1,322,500 تومان
158,700 - تومان

اشتراک گذاری

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید

ورود